Commissie Bereikbaarheid en Energie bespreekt op 31 maart voortgang warmtelevering Leidse regio en openbaarmaking stukken Warmtebedrijf

Liesbeth Buzugbe

De commissie Bereikbaarheid en Energie vergadert op 31 maart over twee warmte onderwerpen, te weten de voortgang van de warmtelevering aan de Leidse regio en de openbaarmaking van stukken over het Warmtebedrijf.
Commissievoorzitter de heer Van Hemert opent de vergadering om 14.00 uur.
Geïnteresseerden kunnen de vergadering volgen via https://pzh.notubiz.nl/.

Warmte Leidse regio
De commissie bespreekt de uitgebreide voortgangsrapportage die ze van Gedeputeerde Staten heeft ontvangen en de reactie van de door Provinciale Staten aangestelde rapporteur hierop. Voor deze commissievergadering zijn ook de leden van de Commissie Onderzoek van de Rekening uitgenodigd.

Openbaarmaking stukken over Warmtebedrijf Holding BV
Op 27 mei 2019 namen Provinciale Staten motie 872 'Openbaar wat kan' aan, waarin het college van Gedeputeerde Staten werd verzocht om 'na te gaan of er zaken onder de geheimhouding liggen die (inmiddels) openbaar gemaakt zouden kunnen worden'. Op 18 december 2019 hebben Provinciale Staten een besluit genomen over gedeeltelijke opheffing van de geheimhouding. Ter uitvoering van motie 872 wordt Provinciale Staten opnieuw een besluit voorgelegd om de geheimhouding gedeeltelijk of geheel op te heffen op een aantal stukken aangaande het Warmtebedrijf. Voor de overige passages wordt voorgesteld om de geheimhouding te handhaven tot 31 december 2021.

De agenda en bijbehorende stukken kunt u vinden op https://staten.zuid-holland.nl/DMS_Import/Statencommissie_Bereikbaarheid_en_Energie_BE/2021/Agenda_BE_W_31_maart_2021

Uitgelicht

Zoeken