Jaarstukken en concessie Q bus in Drechtsteden, Molenlanden en Gorinchem in commissie Bereikbaarheid en Energie

Liesbeth Buzugbe

Op 13 mei bespreekt de commissie Bereikbaarheid en Energie de jaarstukken en de OV concessie in de regio Drechtsteden, Molenlanden en Gorinchem. In verband met corona vergaderen de commissieleden digitaal vanuit huis. Geïnteresseerden kunnen de vergadering volgen via de webcast. De voorzitter opent de vergadering om 19.00 uur.

Jaarstukken

In de jaarstukken legt het college van Gedeputeerde Staten verantwoording af over het beleid en
financiën in 2019. Het rekeningresultaat over 2019 is € 21,1 miljoen positief. € 17 miljoen
miljoen hiervan is beklemd en € 4,1 miljoen is vrij voor een integrale afweging in 2020 en verder. Provinciale Staten oefenen hun controlerende rol uit met de bespreking en vaststelling van de Jaarstukken. Doel van de bespreking in de commissie is een advies formuleren ten behoeve van de besluitvorming in PS op 3 juni 2020 over de onderdelen bereikbaarheid en energie.

 

OV concessie Drechtsteden, Molenlanden en Gorinchem

Provinciale Staten hebben op 29 januari 2020 een hoorzitting georganiseerd naar aanleiding van de problemen in de dienstuitvoering van Qbuzz inde regio Drechtsteden, Molenlanden en Gorinchem. Naar aanleiding hiervan wil de commissie bespreken wat goed gaat en wat beter kan in deze concessie en leerpunten identificeren voor de implementatie van volgende concessies.

Uitgelicht

Zoeken