Begroting 2019 en samenwerkingsvorm beheer van recreatieve routenetwerken in de commissie Duurzame Ontwikkeling

Liesbeth Buzugbe

De commissie Duurzame Ontwikkeling vergadert op 7 november over de begroting en een samenwerkingsvorm voor beheer van recreatieve routenetwerken. Commissievoorzitter Marischa Kip opent de vergadering om 9.30 uur. U bent van harte welkom de vergadering bij te wonen of te volgen via de webcast.

Begroting
De begroting geeft inzicht in de Zuid-Hollandse opgaven die de provincie aanpakt, hoe zij dat gaat doen en hoeveel financiële middelen daarbij ingezet gaan worden. De discussie in de commissie Duurzame Ontwikkeling zal zich met name richten op recreatie en groenbeleving, natuur en biodiversiteit, duurzame landbouw en schone en toekomstbestendige energie.

Routebureau

Gedeputeerde Staten willen voorbereidende stappen zetten voor de oprichting van een samenwerkingsvorm, genaamd routebureau, waarin het beheer van recreatieve routenetwerken centraal wordt georganiseerd. De commissie zal de Gedeputeerde kaders meegeven voor het al dan niet oprichten van dit routebureau.

 

De volledige agenda en bijbehorende stukken kunt u hier vinden.

 

Uitgelicht

Zoeken