Begroting 2019 in commissie Bestuur en Middelen

Liesbeth Buzugbe

De commissie Bestuur en Middelen vergadert op 7 november over de begroting 2019 van Provincie Zuid-Holland. Ook bespreekt de commissie de begroting 2019 van het Provinciaal Fonds Nazorg Gesloten Stortplaatsen Zuid-Holland. Commissievoorzitter Rense Weide opent de vergadering om 14.00 uur.

Begroting 2019

De begroting geeft inzicht in de Zuid-Hollandse opgaven die de provincie aanpakt, hoe zij dat gaat doen en hoeveel financiële middelen daarbij ingezet gaan worden. De discussie in de commissie Bestuur en Middelen zal zich met name richten op cultureel erfgoed, bestuurszaken, cultuurparticipatie, bibliotheken, borging kennis over het sociaal domein, afbouw subsidies maatschappelijke participaties, afbouw jeugdzorg en financiën.

 

Begroting Provinciaal Fonds Nazorg Gesloten Stortplaatsen

De provincie is bestuurlijk, organisatorisch en financieel verantwoordelijk voor de eeuwigdurende nazorg van gesloten stortplaatsen, die op of na 1 september 1996 nog in bedrijf waren. Het doel van de nazorgregeling is om zeker te stellen dat stortplaatsen ook na sluiting aan het vereiste beschermingsniveau voldoen, zodat zij geen risico vormen voor het milieu. De kosten van de nazorg worden onder meer gedekt uit heffingen die de provincie gedurende de exploitatiefase van stortplaatsen aan exploitanten oplegt. De commissie bespreekt de begroting van het Provinciaal Fonds voor deze nazorg.

 

De volledige agenda en bijbehorende stukken kunt u hier vinden.

Uitgelicht

Zoeken