De begroting in de commissie Ruimte en Leefomgeving

Fleur de Groot

De commissie Ruimte en Leefomgeving sprak woensdag 31 oktober o.a. over de begroting. De vergadering is terug te zien via de webcast https://channel.royalcast.com/provinciezh/#!/

Begroting 2019

De commissie was in grote lijnen tevreden over de begroting. Belangrijkste onderwerpen voor deze commissie waren wonen, economie en het Human Capital onderzoek op het gebied van Arbeidsmarkt en Onderwijs.

Wonen
De plannen om de komende 4 jaar elk jaar 1 miljoen te investeren in het (sociale) woningbouwprogramma van de Rotterdamse regio  kon op veel steun rekenen. Wel vroegen de PvdA, SGP/Christen-Unie, SP, GroenLinks en het CDA zich af waarom gekozen is voor de Rotterdamse regio en niet ook de andere regio´s waar een gelijke problematiek is. PvdA gaf aan hier in de Statenvergadering van 14 november een amendement over in te willen dienen.

Economie
De commissie was erg tevreden over het programma Zuid-Hollandse Economie. De fracties konden aan de hand van dit programma goed aangeven waar zij graag nog wat accenten willen leggen.
De SGP/Christen-Unie zien graag dat de provincie innovatie stimuleert, net als D66 vinden zij wel dat de ondernemers zelf ook aan zet zijn om hier in te investeren. Verder zien ze graag dat de gedeputeerde zich inzet om een goede balans tussen vraag en aanbod van werk te stimuleren.
D66 vraagt zich af of het kijken naar de MRDH als topregio wel kloppend is. D66 meent dat beter Randstad breed naar de economie gekeken kan worden. GroenLinks mist concrete informatie over circulaire economie en het CDA ziet graag dat de provincie  het MKB stimuleert bij innovatietrajecten.
50PLUS geeft aan dat economische groei niet het enige is waar naar gestreefd moet worden het belang van een goede balans is minstens zo belangrijk voor deze fractie. De PVV ziet juist graag de focus op een sterke economie met focus op rendabiliteit.

Human Capital Onderzoek
Ook hier was de commissie zeer tevreden over het eerste deel van het onderzoek. Het zorgt voor een goed antwoord op veel moties die bij de vorige begroting zijn ingediend. De SGP/Christen-Unie zou graag zien dat Gedeputeerde Staten met een aantal pilots komt om een start te maken. PvdA gaat nog een stapje verder en wil het college oproepen om nu 5 miljoen hiervoor te reserveren zodat de omgeving ziet dat de provincie hier serieus mee aan de slag wil gaan. GroenLinks had graag meer aandacht gehad voor het MBO in het onderzoek en wat de energietransitie voor kansen biedt voor het MBO. Ook de SP wil graag extra aandacht voor het MBO in het onderzoek.
De begroting wordt in Provinciale Staten op 14 november 2018 besproken.

Terinzagelegging beleidsrijke trajecten Kantoren en Verstedelijking en Wonen
In het kader van het Provinciale Omgevingsbeleid hebben Gedeputeerde Staten een knip gemaakt tussen beleidsneutrale en beleidsrijke onderdelen. De Algemene Commissie adviseerde het beleidsneutrale omgevingsbeleid vrij te geven voor de inspraak. Parallel met de terinzagelegging van het beleidsneutrale omgevingsbeleid op 6 november 2018, willen GS ook de beleidsrijke wijzigingen voor kantoren en verstedelijking en wonen ter inzage leggen. De commissie stemde er mee in om de beleidsrijke trajecten kantoren en verstedelijking en wonen ook vrij te geven voor de inspraak.

 

Uitgelicht

Zoeken