Informatie Provinciale Staten als open data beschikbaar voor ontwikkelaars

Liesbeth Buzugbe

De provincie Zuid-Holland heeft de informatie van de Provinciale Staten beschikbaar gesteld als open data. Ook de provincies Flevoland, Limburg, Noord-Holland en Utrecht hebben dat gedaan. Het gaat om moties, amendementen, besluiten, statenvragen en brieven. Deze informatie is nu beschikbaar voor app-ontwikkelaars die hier mogelijk nieuwe toepassingen mee kunnen bouwen voor Statenleden, journalisten en andere geïnteresseerden.

App-Challenge
Met een app-challenge dagen de provincies ontwikkelaars uit om een app-idee in te zenden waarmee provinciale besturen eenvoudiger te volgen zijn voor inwoners, journalisten en andere geïnteresseerden. De provincies stellen hiervoor een ontwikkelbudget beschikbaar van €30.000.


Ideeën inzenden vanaf 1 november
Vanaf 1 november kunnen app-ontwikkelaars ideeën inzenden voor de app-challenge via een speciale website: challenge.openstateninformatie.nl. De deadline is 9 december. Een vakjury zal de inzendingen op 12 december beoordelen. De winnende app wordt voorafgaand aan de Provinciale Statenverkiezingen van maart 2019 gelanceerd.


Actieplan Open Overheid
Vanuit het Actieplan Open Overheid 2018-2020, dat gelanceerd is op donderdag 18 oktober, werken gemeenten en provincies samen om hun besluitvorming beschikbaar te stellen als goed toegankelijke open data. Deze overheden werken aan standaarden en opschaling zodat besluitvorming in de toekomst transparanter wordt en hiermee de democratie kan versterken. Sinds dit jaar ontsluiten 108 gemeenten hun raadsinformatie als open data in samenwerking met VNG en Open State Foundation. Voor de gemeenteraadsverkiezingen werd hiermee de website WaarOverheid.nl gebouwd. Deze site zet raadsinformatie automatisch op de kaart met slimme algoritmes en geeft gebruikers een seintje wanneer de raad over hun wijk of buurt spreekt.


Kick-off op 9 november en meer informatie
• Alle informatie over de app-challenge is vanaf 1 november hier  te vinden.
• Op vrijdag 9 november (vanaf 13:00) wordt in Utrecht een brainstormsessie georganiseerd. Tijdens deze sessie krijgen geïnteresseerden meer informatie over de app-challenge, de databronnen, zal er een inspiratie workshop worden gegeven en zowel tijdens de brainstormsessie als de borrel is er gelegenheid om ideeën uit te wisselen of teams te vormen. Inschrijven voor deze sessie kan door dit formulier in te vullen.
• Open Stateninformatie en de app-challenge zijn een initiatief van de provincies Flevoland, Limburg, Noord-Holland, Utrecht, Zuid-Holland en Open State Foundation, uitgevoerd met steun van het ministerie van Binnenlandse Zaken.
• De Open Stateninformatie is doorzoekbaar via: https://zoek.openstateninformatie.nl/, via deze pagina is ook informatie te vinden over het gebruik van de open data om zelf je eigen app te bouwen met deze data.
 

Uitgelicht

Zoeken