Extra PS vergadering 6 november

Fleur de Groot

Op woensdag 6 november 2019 vergaderen Provinciale Staten over het Programma Aanpak Stikstof.
De vergadering begint om 10.00 uur en is te volgen via de webcast https://channel.royalcast.com/provinciezh/#!/upcoming

Programma Aanpak Stikstof

De extra vergadering  is op verzoek van de fracties van FvD en D66 uitgeschreven. Aanleiding is de onrust die is ontstaan en blijft voortbestaan bij boeren, bouwers en woningzoekenden en vele andere inwoners van deze provincie. Het doel is om zo spoedig mogelijk opheldering over deze problematiek boven tafel te krijgen. 

Het Programma Aanpak Stikstof (PAS) trad op 1 juli 2015 in werking. Doel van het programma was om een aanpak te bieden voor de overbelasting van stikstofgevoelige habitats in veel Natura 2000-gebieden.

De volledige agenda en de bijlagen bij de agendapunten zijn te vinden in het Stateninformatiesysteem op www.zuid-holland.nl onder Provinciale Staten.

Uitgelicht

Zoeken