November 2020

 • 02 november 2020

  Logo Commissie Klimaat Natuur en Milieu De commissie Klimaat, Natuur en Milieu vergadert woensdag 4 november om 10.00 uur digitaal over o.a. de begroting met behulp van Microsoft Teams.
  Via https://pzh.notubiz.nl/ kunnen belangstellenden de vergadering rechtstreeks en integraal volgen. Ook het inspreekrecht blijft bestaan.

 • 02 november 2020

  Logo Statencommissie Bestuur, Maatschappij en Middelen De commissie BMM vergadert woensdag 4 november om 14.00 uur digitaal over de begroting met behulp van Microsoft Teams.
  Via https://pzh.notubiz.nl/ kunnen belangstellenden de vergadering rechtstreeks en integraal volgen. Ook het inspreekrecht blijft bestaan.

 • 10 november 2020

  Logo Provinciale Staten vergadering Op 11 november staat de begroting op de agenda van de vergadering van Provinciale Staten. Provinciale Staten waren in eerste instantie van plan de begroting deels fysiek te behandelen. Met de recente aanscherping van de corona regels is er toch niet voor gekozen om fysiek bijeen te komen. De nieuwe kabinetsmaatregelen treffen de Staten niet rechtstreeks. Echter, de aanvullende maatregelen zijn gericht op het minimaliseren van samenkomsten en reisbewegingen. Publiek toegankelijke gebouwen worden gesloten, het devies is zoveel als mogelijk thuis te blijven. Een fysieke bijeenkomst voor Statenleden (inclusief heen- en terugreis) lijkt daarom niet passend.

  De vergadering kan worden gevolgd via de “webcast vergaderingen in november” op https://staten.zuid-holland.nl/ . De voorzitter, Commissaris van de Koning Jaap Smit opent de vergadering om 10.00 uur

 • 12 november 2020

  Logo Provinciale Staten vergadering Op 11 november bespraken Provinciale Staten de Begroting 2021, inclusief de programma’s Zuid-Hollandse Infrastructuur 2021-2039, Zuid-Hollands Groen 2021-2035 en Zuid-Hollandse Economie 2021-2025. In verband met de corona richtlijnen vergaderden de Statenleden digitaal

 • 23 november 2020

  nieuwlogo Tot onze grote spijt zijn (concept-)agenda’s en stukken voor de commissievergaderingen van woensdag 25 november a.s. op dit ogenblik nog altijd niet gepubliceerd.
  Volgens de gebruikelijke planning had publicatie donderdag jl. moeten geschieden.
  Het technische probleem dat ons parten speelt is helaas nog niet verholpen.
  Alles staat nog altijd gereed, maar de ‘transport’ van stukken naar ons Stateninformatiesysteem werkt op het moment niet.

  Technici zijn er druk mee in de weer.
  Zojuist is de stellige verwachting uitgesproken dat het in de loop van vandaag alsnog in orde komt.

 • 23 november 2020

  Logo Integrale Commissie De integrale commissie vergadert woensdag 25 november om 10.00 uur digitaal over het ontwerp Omgevingsbeleid 2020 met behulp van Microsoft Teams.
  Via https://pzh.notubiz.nl/ kunnen belangstellenden de vergadering rechtstreeks en integraal volgen. Ook het inspreekrecht blijft bestaan.

 • 23 november 2020

  Logo Statencommissie Ruimte, Wonen en Economie De commissie RWE vergadert woensdag 25 november om 14.00 uur over Nationaal Groeifonds in relatie tot de regionale Groeiagenda, Dak- en thuisloosheid en het Behandelvoorstel motie 945 “Versnellen Versnelling Woningbouw” met behulp van Microsoft Teams.
  Via https://pzh.notubiz.nl/ kunnen belangstellenden de vergadering rechtstreeks en integraal volgen. Ook het inspreekrecht blijft bestaan.

 • 24 november 2020

  Logo Statencommissie Bereikbaarheid en Energie De commissie Bereikbaarheid en Energie spreekt op 25 november over Windpark Spui en over de keuzeopties voor een betere bereikbaarheid van de regio Gouwe en de stand van zaken van de N207 Noord. In verband met de corona maatregelen vergadert de commissie digitaal. De voorzitter, de heer Van Hemert, opent de vergadering om 19.00 uur. Belangstellenden kunnen de vergadering volgen via https://pzh.notubiz.nl/.

Zoeken