De commissie Bestuur, Maatschappij en Middelen vergadert woensdag 4 november om 14.00 uur

Fleur de Groot

De commissie BMM vergadert woensdag 4 november om 14.00 uur digitaal over de begroting met behulp van Microsoft Teams.
Via https://pzh.notubiz.nl/ kunnen belangstellenden de vergadering rechtstreeks en integraal volgen. Ook het inspreekrecht blijft bestaan.

Insprekers kunnen zich als gebruikelijk tot 48 uur van te voren aanmelden bij de commissiegriffier. De contactgegevens van de commissiegriffier staan op de agenda van de betreffende vergadering. Die kunt u in de kalender vinden. De insprekers worden als deelnemer aan de vergadering toegevoegd zodat zij digitaal kunnen inspreken of zij kunnen hun bijdrage schriftelijk indienen bij de commissiegriffier.

De procedurevergadering wordt zoveel mogelijk schriftelijk afgehandeld. Dit betekent dat Statenleden van tevoren bij de commissiegriffier doorgeven waarbij zij willen afwijken van de agenda. Ter vergadering zullen alleen die onderwerpen aan bod komen die afwijken van de voorstellen op de agenda.

Begroting 2021

De Begroting 2021 geeft inzicht in de Zuid-Hollandse opgaven die de provincie aanpakt, hoe zij dat gaat doen en hoeveel financiële middelen daarbij in de periode 2021-2024 ingezet gaan worden. Provinciale Staten kunnen een oordeel vellen over de plannen van GS door middel van het uitoefenen van het budgetrecht en het recht om te amenderen.

De commissie spreekt over de onderdelen Financieel beeld, Kijklijn impact coronapandemie, overzicht Algemene middelen en Organisatie, Wettelijke indicatoren en de volgende ambities en doelen uit de begroting

Ambitie 1 Samen werken aan Zuid-Holland: Beleidsdoel 1-1 Beter Bestuur, Beleidsdoel 1-2 Sterke Samenleving

Ambitie 4 Een concurrerend Zuid-Holland: Beleidsdoel 4-3 Erfgoed, cultuur en toerisme

De commissie brengt een advies uit ten behoeve van de besluitvorming in Provinciale Staten op 11 november 2020.

 

Uitgelicht

Zoeken