Provinciale Staten vergaderen op 11 november digitaal over de begroting

Liesbeth Buzugbe

Op 11 november staat de begroting op de agenda van de vergadering van Provinciale Staten. Provinciale Staten waren in eerste instantie van plan de begroting deels fysiek te behandelen. Met de recente aanscherping van de corona regels is er toch niet voor gekozen om fysiek bijeen te komen. De nieuwe kabinetsmaatregelen treffen de Staten niet rechtstreeks. Echter, de aanvullende maatregelen zijn gericht op het minimaliseren van samenkomsten en reisbewegingen. Publiek toegankelijke gebouwen worden gesloten, het devies is zoveel als mogelijk thuis te blijven. Een fysieke bijeenkomst voor Statenleden (inclusief heen- en terugreis) lijkt daarom niet passend.

De vergadering kan worden gevolgd via de “webcast vergaderingen in november” op https://staten.zuid-holland.nl/ . De voorzitter, Commissaris van de Koning Jaap Smit opent de vergadering om 10.00 uur

Begroting 2021

De Begroting 2021 geeft inzicht in de Zuid-Hollandse opgaven die de provincie aanpakt, hoe zij dat gaat doen en hoeveel financiële middelen daarbij in de periode 2021-2024 ingezet gaan worden. Provinciale Staten kunnen een oordeel vellen over de plannen van GS door middel van het uitoefenen van het budgetrecht en het recht om te amenderen.

Uitgelicht

Zoeken