Oktober 2021

  • 30 september 2021

    Logo Commissie Klimaat Natuur en Milieu De commissie KNM vergadert woensdag 6 oktober om 14.00 uur over Statenvoorstel Provinciale milieuverordening Zuid-Holland 2021, Afschieten damherten Hoeksche Waard en faunabeheerplan ganzen en Behoud Meijegraslanden en Buurtcomité Stichtse Meije - Inrichting Meijegraslanden. De vergadering vindt plaats in de Statenzaal en is in verband met Corona maatregelen beperkt toegankelijk. Insprekers zijn welkom om in te komen spreken en kunnen zich tot uiterlijk 5 oktober 12.00 uur aanmelden bij de commissiegriffier. Helaas is voor publiek en pers geen ruimte om de vergadering fysiek bij te wonen. De vergadering is wel te volgen via de https://pzh.notubiz.nl/

  • 30 september 2021

    Logo Statencommissie Bestuur, Maatschappij en Middelen De commissie BMM vergadert woensdag 6 oktober om 19.00 uur over dekking van 2 miljoen euro voor restauratie van rijksmonumenten, het Initiatief Statenvoorstel van Statenlid Van der Hoeven Aanpassing reglementen Zuid-Hollandse Waterschappen en analyse jaarrekeningen 2020 van de private verbonden partijen. De vergadering vindt plaats in de Statenzaal en is in verband met Corona maatregelen beperkt toegankelijk. Insprekers zijn welkom om in te komen spreken en kunnen zich tot uiterlijk 5 oktober 12.00 uur aanmelden bij de commissiegriffier. Helaas is voor publiek en pers geen ruimte om de vergadering fysiek bij te wonen. De vergadering is wel te volgen via de https://pzh.notubiz.nl/

  • 12 oktober 2021

    Logo Provinciale Staten vergadering Op 13 oktober vergaderen Provinciale Staten over het Provinciaal inpassingsplan Warmtetransportleiding Vlaardingen–Den Haag en Initiatief Statenvoorstel Aanpassing reglementen Zuid-Hollandse Waterschappen. Commissaris van de Koning Jaap Smit opent de vergadering om 10.00 uur. Geïnteresseerden kunnen de vergadering volgen via de webcast: https://staten.zuid-holland.nl/

Zoeken