Commissie BMM vergadert 6 oktober om 19.00 uur

Fleur de Groot

De commissie BMM vergadert woensdag 6 oktober om 19.00 uur over dekking van 2 miljoen euro voor restauratie van rijksmonumenten, het Initiatief Statenvoorstel van Statenlid Van der Hoeven Aanpassing reglementen Zuid-Hollandse Waterschappen en analyse jaarrekeningen 2020 van de private verbonden partijen. De vergadering vindt plaats in de Statenzaal en is in verband met Corona maatregelen beperkt toegankelijk. Insprekers zijn welkom om in te komen spreken en kunnen zich tot uiterlijk 5 oktober 12.00 uur aanmelden bij de commissiegriffier. Helaas is voor publiek en pers geen ruimte om de vergadering fysiek bij te wonen. De vergadering is wel te volgen via de https://pzh.notubiz.nl/

Dekking van 2 miljoen euro voor restauratie van rijksmonumenten

Tijdens de bespreking van de Erfgoedmonitor Zuid-Holland 2020 op 15 september 2021 heeft de commissie besloten de dekking van 2 miljoen euro voor restauratie van rijksmonumenten nader te bespreken op 6 oktober.

Initiatief Statenvoorstel van Statenlid Van der Hoeven Aanpassing reglementen Zuid-Hollandse Waterschappen

PvdA beoogt met dit initiatiefvoorstel Een gewijzigde verdeling vast te stellen tussen de categorieën ingezetenen en geborgde zetels van de waterschappen Rijnland, Delfland, Schieland en de Krimpenerwaard, en Hollandse Delta. Voorgesteld wordt om het aantal geborgde zetels vast te stellen op het wettelijk minimum van zeven.

De commissie bespreekt het initiatiefvoorstel en geeft een advies over het initiatiefvoorstel voor de PS vergadering van 13 oktober 2021.

Analyse jaarrekeningen 2020 van de private verbonden partijen

Provinciale Staten hebben een kaderstellende en controlerende inzake bestuurlijke afspraken met de verbonden partijen. Zodoende ontvangt Provinciale Staten een analyse van de (concept)jaarrekeningen 2020 van acht private verbonden partijen en twee overige deelnemingen en een korte verklaring van de verschillen ten opzichte van het voorafgaande jaar en spreken daarover in de commissie.

Uitgelicht

Zoeken