Provinciale Staten vergaderen op 13 oktober

Liesbeth Buzugbe

Op 13 oktober vergaderen Provinciale Staten over het Provinciaal inpassingsplan Warmtetransportleiding Vlaardingen–Den Haag en Initiatief Statenvoorstel Aanpassing reglementen Zuid-Hollandse Waterschappen. Commissaris van de Koning Jaap Smit opent de vergadering om 10.00 uur. Geïnteresseerden kunnen de vergadering volgen via de webcast: https://staten.zuid-holland.nl/

Provinciaal inpassingsplan Warmtetransportleiding Vlaardingen–Den Haag

De provincie Zuid-Holland zet zich in voor realisatie van het regionale warmtetransportnet Vlaardingen-Den Haag dat aansluit op het al bestaande warmtetransportnet in Rotterdam. Het tracé van de warmtetransportleiding Vlaardingen-Den Haag loopt over het grondgebied van de gemeenten Vlaardingen, Schiedam, Midden-Delfland, Delft, Rijswijk en Den Haag. Het valt binnen het plangebied van meer dan twintig bestemmingsplannen. De provincie heeft de ruimtelijke procedure(s) voor deze gemeenten overgenomen door het opstellen van een Provinciaal Inpassingsplan (PIP). Provinciale Staten besluiten op 13 oktober over de vaststelling van het PIP.

 

Initiatief Statenvoorstel Statenlid Van der Hoeven Aanpassing reglementen Zuid-Hollandse Waterschappen

Statenlid Van der Hoeven van de PvdA-fractie heeft het initiatief genomen om een Statenvoorstel in te dienen met als doel het aantal geborgde zetels van de waterschappen Rijnland, Delfland, Schieland en de Krimpenerwaard en Hollandse Delta terug te brengen naar het wettelijk minimum van zeven. Geborgde zetels in het parlement van het waterschap zijn zetels die zijn gereserveerd voor  vertegenwoordigers van bedrijven, boeren en natuurbelangen en niet net als de overige zetels op basis van de uitslag van de waterschapsverkiezingen worden verdeeld. In het voorstel wordt Gedeputeerde Staten opgeroepen de benodigde procedures in gang te zetten en te doorlopen, zodat de vermindering van het aantal geborgde zetels voor de waterschapsverkiezingen van maart 2023 een feit is. Provinciale Staten besluiten op 13 oktober over dit voorstel.

De volledige agenda met bijlagen kunt u te vinden op: https://staten.zuid-holland.nl/DMS_Import/Provinciale_Staten/2021/Provinciale_Staten_13_oktober_2021

Uitgelicht

Zoeken