Effect regionale samenwerkingsverbanden op lokaal bestuur

Liesbeth Buzugbe

Statenleden van de commissie Bestuur en Middelen spraken op 12 september met ruim 40 raadsleden van de Zuid-Hollandse gemeenten. Onderwerp van gesprek was de gevolgen van regionale samenwerkingsverbanden voor de kwaliteit van het lokaal bestuur. De Raad voor het Openbaar Bestuur en de Nederlandse Vereniging van Raadsleden gaven een korte toelichting op onderzoeken die ze in dat kader hebben verricht.

Het gesprek richtte zich met name op de rol van volksvertegenwoordigers bij samenwerkingsverbanden. Volksvertegenwoordigers moeten de politieke ruimte tussen het niveau van de provincie en die van de gemeente benutten, aldus de Raad voor het Openbaar Bestuur. Statenleden kunnen zich actief achter de gemeenteraden opstellen. De provincie kan kennis over goede voorbeelden van regionale samenwerking delen met gemeenten.

Na de presentaties volgden open gesprekken over wat het goed ging en wat raadsleden nog nodig hebben. Gesproken werd over onder meer de  tegenstelling tussen lokaal en regionaal belang en de rol van de provincie en ervaringen van verschillende regio’s werden uitgewisseld. 

Uitgelicht

Zoeken