Veel belangstelling voor de Duinpolderweg bij de Commissie Verkeer en Milieu

Fleur de Groot

De commissie vergaderde woensdag over het definitief voorkeursalternatief Duinpolderweg. De vergadering is terug te zien via de webcast https://channel.royalcast.com/provinciezh/#!/provinciezh/20180912_2

Definitief Voorkeursalternatief Duinpolderweg

Afgelopen vrijdag is een hoorzitting gehouden door de provincies Noord- en Zuid-Holland over het definitieve voorkeursalternatief Duinpolderweg. Woensdag sprak de commissie van Zuid-Holland hierover. Het voorkeursalternatief is gebaseerd op het  'samenstel op basis van de gedeeltelijke Hillegomse Zienswijze - Midden'. Gedeputeerde Staten zijn van mening dat dit samenstel de meest passende oplossing biedt voor de bereikbaarheids- en leefbaarheidsproblemen in de regio. Het voorkeursbesluit dient als vertrekpunt voor de vervolgfase, ProjectMER.

In de commissievergadering gaven de verschillende fracties hun mening over het voorkeursalternatief. De discussie was levendig  zo werd gezegd dat ”niets doen geen optie is” en vonden anderen de nut en noodzaak niet overtuigend. Verder waren er een aantal fracties positief over het voorkeursalternatief maar misten het integrale beeld. Graag zien zij wat meer aandacht voor de fiets, het OV en de wandelaar in dit plan.  Over de ruimtelijke reservering voor een mogelijke aanleg van de weg richting het zuiden vroeg de commissie om meer duidelijkheid Een aantal waren er  tegen en enkele wilden beter begrijpen waarom dat nu noodzakelijk is volgens de gedeputeerde.
Ook bleef voor een aantal fracties het een vraag of de bereikbaarheid niet beter met lokale oplossingen kon worden aangepakt.

Op 19 september nemen Provinciale Staten het besluit over het definitief voorkeursalternatief Duinpolderweg. De vergadering start om 10.uur en is te volgen via https://channel.royalcast.com/provinciezh/#!/upcoming

Uitgelicht

Zoeken