September 2020

 • 24 september 2020

  Logo Statencommissie Ruimte, Wonen en Economie De commissie RWE vergadert woensdag 30 september om 14.00 uur over bedrijventerreinenstrategie, Regioadvisering Netten op Zee IJmuiden Ver Alpha en Beta en de najaarsnota. De vergadering vindt plaats in de Statenzaal en is in verband met Corona maatregelen beperkt toegankelijk. Insprekers zijn welkom om in te komen spreken en kunnen zich als gebruikelijk tot 48 uur van tevoren aanmelden bij de commissiegriffier. Helaas is voor publiek en pers geen ruimte om de vergadering fysiek bij te wonen. De vergadering is wel te volgen via de webcast.

 • 21 september 2020

  Logo Provinciale Staten vergadering De Statenvergadering van Provinciale Staten op 23 september vindt digitaal plaats. Aanvankelijk was het de bedoeling om, net als op 1 juli, ook de september vergadering fysiek in de Ridderzaal te houden. Nu het coronabeleid is aangescherpt en de regio code rood heeft gekregen, heeft commissaris van de Koning Jaap Smit, besloten tot een online vergadering. Geïnteresseerden kunnen de vergadering volgen via de tijdelijke webcast.

 • 10 september 2020

  Logo Statencommissie Bestuur, Maatschappij en Middelen De commissie BMM vergadert woensdag 16 september om 19.00 uur over het Wob beleid en cultuur. De vergadering vindt plaats in de Statenzaal en is in verband met Corona maatregelen beperkt toegankelijk. Insprekers zijn welkom om in te komen spreken en kunnen zich als gebruikelijk tot 48 uur van tevoren aanmelden bij de commissiegriffier. Helaas is voor publiek en pers geen ruimte om de vergadering fysiek bij te wonen. De vergadering is wel te volgen via de webcast.

 • 10 september 2020

  Logo Commissie Klimaat Natuur en Milieu De commissie KNM vergadert woensdag 16 september om 14.00 uur over varend ontgassen, vitale landbouw en milieumetingen luchtkwaliteit bij Rotterdam The Hague Airport.
  De vergadering vindt plaats in de Statenzaal en is in verband met Corona maatregelen beperkt toegankelijk. Insprekers zijn welkom om in te komen spreken en kunnen zich als gebruikelijk tot 48 uur van tevoren aanmelden bij de commissiegriffier. Helaas is voor publiek en pers geen ruimte om de vergadering fysiek bij te wonen. De vergadering is wel te volgen via de webcast.

 • 27 augustus 2020

  Bruijn PvdA Tot ons verdriet vernamen we het nieuws over het overlijden van Leo de Bruijn, voormalig fractievoorzitter van de PvdA in Provinciale Staten. Leo werd na de verkiezingen van maart 2019 lid van Provinciale Staten. Hij was een zeer gewaardeerd Statenlid die zich met hart en ziel inzette voor de provincie. We zullen zijn aanwezigheid zeer missen en wensen zijn naasten veel sterkte.

  Zie ook de berichtgeving door PvdA Zuid-Holland op https://zuidholland.pvda.nl/nieuws/onze-leo-bruijn-overleden/

 • 03 september 2020

  Logo Commissie Klimaat Natuur en Milieu De commissie KNM vergadert woensdag 9 september om 10.00 uur over het stikstofdossier en uitvoering klimaatakkoord. De vergadering vindt plaats in de Statenzaal en is in verband met Corona maatregelen beperkt toegankelijk. Insprekers zijn welkom om in te komen spreken en kunnen zich als gebruikelijk tot 48 uur van tevoren aanmelden bij de commissiegriffier. Helaas is voor publiek en pers geen ruimte om de vergadering fysiek bij te wonen. De vergadering is wel te volgen via de webcast.

 • 24 september 2020

  Logo Statencommissie Ruimte, Wonen en Economie De commissie RWE vergadert woensdag 9 september om 14.00 uur over permanente bewoning recreatiewoningen en woningbouwlocatie Bronsgeest in Noordwijk. De vergadering vindt plaats in de Statenzaal en is in verband met Corona maatregelen beperkt toegankelijk. Insprekers zijn welkom om in te komen spreken en kunnen zich als gebruikelijk tot 48 uur van tevoren aanmelden bij de commissiegriffier. Helaas is voor publiek en pers geen ruimte om de vergadering fysiek bij te wonen. De vergadering is wel te volgen via de webcast.

 • 08 september 2020

  Logo Statencommissie Bereikbaarheid en Energie Op 9 september bespreekt de commissie Bereikbaarheid en Energie de Energie Strategieën van de regio’s in Zuid-Holland en geven de fracties aan wat hun wensen en bedenkingen zijn. U kunt de vergadering volgen via de webcast. In verband met Corona maatregelen is het niet mogelijk te vergadering fysiek bij te wonen.

 • 24 september 2020

  Logo Integrale Commissie De integrale commissie vergadert woensdag 30 september om 10.00 uur over het Invoeringsplan Omgevingswet en Statenvoorstel beleidsuitgangspunten toerisme. De vergadering vindt plaats in de Statenzaal en is in verband met Corona maatregelen beperkt toegankelijk. Insprekers zijn welkom om in te komen spreken en kunnen zich als gebruikelijk tot 48 uur van tevoren aanmelden bij de commissiegriffier. Helaas is voor publiek en pers geen ruimte om de vergadering fysiek bij te wonen. De vergadering is wel te volgen via de webcast.

 • 29 september 2020

  Logo Provinciale Staten vergadering De vergaderingen van de Integrale Commissie, de commissie Ruimte, Wonen en Economie en de commissie Bereikbaarheid en Energie vinden op 30 september weer digitaal plaats. Aanleiding hiervoor zijn de strengere kabinetsmaatregelen om het corona virus te bestrijden. Insprekers die zich hebben aangemeld voor de vergaderingen krijgen de gelegenheid digitaal in te spreken.

 • 29 september 2020

  Logo Statencommissie Bereikbaarheid en Energie De commissie Bereikbaarheid en Energie bespreekt op 30 september de zienswijze op de luchtvaartnota van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, de milieumetingen bij Rotterdam The Hague Airport, de zienswijze op het ontwerptracébesluit A4-N14 en de najaarsnota. I.v.m. de coronamaatregelen vergadert de commissie digitaal. Geïnteresseerden kunnen de vergadering volgen via de webcast. De vergadering start om 19.00 uur.

Zoeken