Commissie Bereikbaarheid en Energie bespreekt op 9 september de concept Regionale Energie Strategieën

Liesbeth Buzugbe

Op 9 september bespreekt de commissie Bereikbaarheid en Energie de Energie Strategieën van de regio’s in Zuid-Holland en geven de fracties aan wat hun wensen en bedenkingen zijn. U kunt de vergadering volgen via de webcast. In verband met Corona maatregelen is het niet mogelijk te vergadering fysiek bij te wonen.

De zeven regio’s in Zuid-Holland hebben allen een concept Regionale Energie Strategie (RES) opgesteld. De RES is een regionale vertaling van de nationale afspraken uit het Klimaatakkoord voor de sectoren Elektriciteit en Gebouwde Omgeving via regionale warmteplannen, energie- infrastructuurplannen en de opgave voor hernieuwbare energie opwekking. Op basis van de discussie in de commissie zullen Gedeputeerde Staten een Statenvoorstel laten opmaken die behandeld kan worden in de PS vergadering van 23 september 2020.

De volledige agenda en bijbehorende stukken kunt u vinden op: https://staten.zuid-holland.nl/DMS_Import/Statencommissie_Bereikbaarheid_en_Energie_BE/2020/Agenda_BE_9_september_2020 

 

Uitgelicht

Zoeken