De commissie KNM vergadert 16 september over varend ontgassen, vitale landbouw en milieumetingen luchtkwaliteit bij Rotterdam The Hague Airport

Fleur de Groot

De commissie KNM vergadert woensdag 16 september om 14.00 uur over varend ontgassen, vitale landbouw en milieumetingen luchtkwaliteit bij Rotterdam The Hague Airport.
De vergadering vindt plaats in de Statenzaal en is in verband met Corona maatregelen beperkt toegankelijk. Insprekers zijn welkom om in te komen spreken en kunnen zich als gebruikelijk tot 48 uur van tevoren aanmelden bij de commissiegriffier. Helaas is voor publiek en pers geen ruimte om de vergadering fysiek bij te wonen. De vergadering is wel te volgen via de webcast.

Stand van zaken dossier varend ontgassen

GroenLinks heeft voor de zomer gevraagd om de stand van zaken rond varend ontgassen te bespreken in de commissie.

De commissie spreekt over de stand van zaken met betrekking van het varend ontgassen op de Lek. Varend ontgassen is verboden door de provincie, maar in de praktijk blijkt dit nog geregeld voor te komen. De commissie krijgt van Gedeputeerde Bom - Lemstra informatie over de actuele stand van zaken.

Hoofdlijnennotitie vitale landbouw

In de hoofdlijnennotitie vitale landbouw Zuid-Holland staat de visie van de provincie weergegeven. Landbouw is een vitale sector binnen de provincie en van groot belang voor de voedselproductie. De traditionele vorm van landbouw is echter niet meer vol te houden gezien de maatschappelijke uitdagingen van de provincie, zoals bijvoorbeeld de stikstofproblematiek.

In de hoofdlijnennotitie wordt een landbouwbeleid geschetst dat duurzaam, vitaal en innovatief is en wat vooral toekomstbestendig is voor de komende jaren. De commissie gaat in debat over het geschetste landbouwbeleid.

Rapport milieumetingen luchtkwaliteit bij Rotterdam The Hague Airport

De commissie bespreekt het rapport milieumetingen bij Rotterdam The Hague Airport (RTHA) voor wat betreft de luchtkwaliteit en de geluidsoverlast.

Door de Coronacrisis is een uniek moment ontstaan waarop er een langdurige periode fors minder luchtvaart is dan normaal gebruikelijk. De commissie heeft daarom de Gedeputeerde gevraagd om onderzoek te doen naar de luchtkwaliteit, zodat een vergelijking gemaakt kan worden met een eerdere periode met een reguliere hoeveelheid luchtvaart.

Tijdens de commissievergadering bespreken de commissieleden met Gedeputeerde De Zoete de uitkomsten van dit rapport.

Uitgelicht

Zoeken