april 2020

 • 01 april 2020

  Logo Statencommissie Ruimte, Wonen en Economie Provincie Zuid-Holland start vanaf 8 april met digitale commissievergaderingen. De commissies komen niet fysiek bij elkaar maar vergaderen met behulp van Microsoft Teams.
  Via https://staten.zuid-holland.nl/ kunnen belangstellenden de vergaderingen rechtstreeks en integraal volgen. Ook het inspreekrecht blijft bestaan.
  Insprekers kunnen zich als gebruikelijk tot 48 uur van te voren aanmelden bij de commissiegriffier.

 • 08 april 2020

  Logo Statencommissie Bereikbaarheid en Energie Op de agenda van de Statencommissie Bereikbaarheid en Energie van 8 april staan de eerste begrotingswijziging 2020 en programma Zuid-Hollandse Infrastructuur, het beleidskader concessie Zuid-Holland Noord en de brieven van Gedeputeerde Staten over de tijdelijke Tjalmaweg N206.
  De vergadering vangt aan om 19.00 uur. Vanwege het coronavirus komen de commissieleden niet fysiek bij elkaar maar vergaderen ze online met behulp van Microsoft Teams.
  Via de tijdelijke webcast op https://staten.zuid-holland.nl kunnen belangstellenden de vergaderingen rechtstreeks en integraal volgen.
  De volledige agenda met bijlagen kunt u vinden op:
  https://staten.zuid-holland.nl/DMS_Import/Statencommissie_Bereikbaarheid_en_Energie_BE/2020/Agenda_BE_8_april_2020

 • 09 april 2020

  Logo Commissie Klimaat Natuur en Milieu De commissie Klimaat, Natuur en Milieu vergadert woensdag 15 april om 14.00 uur met behulp van Microsoft Teams.
  Via https://pzh.notubiz.nl/ kunnen belangstellenden de vergadering rechtstreeks en integraal volgen. Ook het inspreekrecht blijft bestaan.

 • 09 april 2020

  Logo Statencommissie Bestuur, Maatschappij en Middelen De commissie Bestuur, Maatschappij en Middelen vergadert woensdag 15 april om 19.00 uur met behulp van Microsoft Teams.
  Via https://pzh.notubiz.nl/ kunnen belangstellenden de vergadering rechtstreeks en integraal volgen. Ook het inspreekrecht blijft bestaan.

 • 20 april 2020

  Logo Provinciale Staten vergadering Op woensdag 22 april 2020 vergaderen Provinciale Staten digitaal. Zij bespreken dan onder meer het Beleidskader aanbesteding OV-concessie Zuid-Holland Noord (ZHN) en de 1e Begrotingswijziging 2020.

 • 28 april 2020

  Logo Provinciale Staten vergadering Woensdag 22 April 2020 was een bijzondere dag voor Provinciale Staten van Zuid-Holland. In verband met de coronacrisis vergaderden de Staten voor het eerst in hun bestaan digitaal. De vergadering trok veel geïnteresseerden. De webcast werd gedurende de vergadering bijna 2.000 keer bekeken. Er werd vergaderd over de provinciale begroting en de OV-concessie voor Zuid-Holland Noord. Ook de tijdelijke verlegging van de N206 bij Valkenburg kwam aan de orde.

Zoeken