augustus 2017

 • Eerste vergadering na zomerreces Commissie Verkeer en Milieu 24 augustus 2017

  kunstwerk klein De commissie vergadert woensdag 30 augustus van 14.00-17.00 uur. Op de agenda staat het Rapport Randstedelijke Rekenkamer Vervolgonderzoek beheer en onderhoud wegen en kunstwerken. De vergadering is te volgen via de webcast

 • Perspectief Groene Hart en partiële wijziging VRM in de commissie Ruimte en Leefomgeving 24 augustus 2017

  Groene Hart klein De commissie Ruimte en Leefomgeving vergadert woensdag 30 augustus over o.a. perspectief Groene Hart en de partiële wijziging 2018 Visie Ruimte en Mobiliteit.
  De vergadering is te zien via de webcast

 • Oranjebonnen en conceptcriteria bijzonder provinciaal landschap in commissie Duurzame ontwikkeling 30 augustus 2017

  Midden-Delfland Op 6 september vergadert de commissie Duurzame Ontwikkeling. De commissie bespreekt dan onder andere het project Oranjebonnen, en de conceptcriteria voor aanwijzing als bijzonder provinciaal landschap
  Commissievoorzitter Marischa Kip opent de vergadering om 10.00 uur. U kunt de vergadering rechtstreeks en achteraf volgen via de webcast.

 • Eerste commissievergadering Bestuur en Middelen na reces 30 augustus 2017

  bibliotheek Op 6 september vergadert de commissie Bestuur en Middelen. De commissie bespreekt dan onder andere de voorstellen van Gedeputeerde Staten over borging van beleidsinformatie over maatschappelijke ontwikkelingen, het opdrachtgeverschap ProBiblio en de brief waarin Gedeputeerde Staten aangeven welke acties ze hebben ondernomen en nog gaan ondernemen om het voorspellend vermogen van de begroting te verbeteren en de besteding van de reserves te versnellen. Commissievoorzitter Rense Weide opent de vergadering om 19.00 uur. U kunt de vergadering rechtstreeks en achteraf volgen via de webcast.

 • Veel insprekers bij eerste commissie vergadering Verkeer en Milieu 31 augustus 2017

  kunstwerk klein De commissie had 1 bespreekpunt over rapport Randstedelijke Rekenkamer Vervolgonderzoek beheer en onderhoud wegen en kunstwerken.
  Verder kwamen er 9 insprekers over de inpassing van de RijnlandRoute, Chemours/GenX, de reconstructie N211/Wippolderlaan en de N207Zuid/Bentwoudlaan. De vergadering is terug te zien via de webcast op staten.zuid-holland.nl

 • Commissie Ruimte en Leefomgeving weer van start 31 augustus 2017

  caravanstalling De commissie Ruimte en Leefomgeving vergaderde woensdag 30 augustus over o.a. strandhuisjes Kijkduin, perspectief Groene Hart en de partiele wijziging 2018 Visie Ruimte en Mobiliteit.
  De vergadering is terug te zien via de webcast via https://staten.zuid-holland.nl

Zoeken