Statenleden ontmoeten Raadsleden op 7 december

Liesbeth Buzugbe

Op 7 december vindt voor de tweede maal de Raadsledenontmoeting plaats in het provinciehuis in Den Haag. Doel van de bijeenkomst is elkaar nader te leren kennen en met elkaar van gedachten te wisselen over gemeenschappelijke onderwerpen.

Piet Hein Donner, vice voorzitter van de Raad van State en commissaris van de Koning Jaap Smit zullen bij aanvang van de bijeenkomst ingaan op een aantal ontwikkelingen die van invloed zijn op het functioneren van raden en staten. Na de inleidingen van Piet Hein Donner en Jaap Smit  gaan de genodigden in kleiner gezelschap uiteen om door te praten over onder andere bestuurlijke samenwerking, regionale economie en energietransitie.

Uitgelicht

Zoeken