februari 2017

 • Windenergie op de agenda Statencommissie Ruimte en Leefomgeving 02 februari 2017

  windmolens klein_JPG De commissie Ruimte en Leefomgeving vergadert woensdag 8 februari van 19.00 tot 22.00 uur. Op de agenda staat het Ontwerp wijziging VRM en planMER windenergie. De vergadering is te volgen via de webcast https://zuid-holland.notubiz.nl/

 • Statencommissie Verkeer en Milieu vergadert 8 februari 02 februari 2017

  Rijnlandroute De commissie vergadert woensdag 8 februari van 14.00 tot 16.30 uur. Op de agenda staat onder meer het gunningsbesluit DBM- overeenkomst RijnlandRoute en een presentatie van de Randstedelijke Rekenkamer over het onderzoek naar stiltegebiedenbeleid. De vergadering is te volgen via de webcast https://zuid-holland.notubiz.nl/

 • Herindelingen Vijfheerenlanden en Hoeksche Waard op agenda commissie Bestuur en Middelen 08 februari 2017

  Hoeksche Waard Op 15 februari vergadert de commissie Bestuur en Middelen over de zienswijze herindelingsontwerp Vijfheerenlanden en over het herindelingsadvies Hoeksche Waard. De vergadering kan rechtstreeks en achteraf gevolgd worden via de webcast.

  Gestart wordt met bespreking zienswijze herindelingsontwerp Vijfheerenlanden iets na 19.00uur; naar verwachting zal de commissie tussen 20.00 en 20.15 uur starten met de bespreking van het herindelingsadvies Hoeksche Waard.

 • Veel belangstelling Statencommissie Ruimte en Leefomgeving

  windmolens klein_JPG De commissie Ruimte en Leefomgeving vergaderde woensdag 8 februari over de Ontwerp wijziging VRM en planMER windenergie. De vergadering is terug te zien via de webcast https://zuid-holland.notubiz.nl/

 • Gunningsbesluit RijnlandRoute in de Statencommissie Verkeer en Milieu 09 februari 2017

  rlrklein De commissie vergaderde woensdag 8 februari over het gunningsbesluit DBM- overeenkomst RijnlandRoute en kreeg een presentatie van de Randstedelijke Rekenkamer over het onderzoek naar stiltegebiedenbeleid. De vergadering is terug te kijken via de webcast https://zuid-holland.notubiz.nl/

 • Commissie Ruimte en Leefomgeving op werkbezoek in zoetermeer 15 februari 2017

  Groepsfoto zoetermeer De commissie Ruimte en Leefomgeving ging woensdagochtend op werkbezoek bij de gemeente Zoetermeer. De commissie wilde graag horen en zien wat het gemeentebestuur doet om de binnenstad van Zoetermeer aantrekkelijk te houden en wat hun aanpak is voor het moderniseren van woonwijken.

 • Eerste netwerkbijeenkomst beleidsvisie Groen 16 februari 2017

  netwerkbijeenkomst Beleidsvisie Groen 15-2 Op 15 februari heeft de commissie Duurzame Ontwikkeling een eerste netwerkbijeenkomst gehouden met diverse maatschappelijke organisaties. Onderwerp was de herziening van de beleidsvisie Groen.

 • Bestuurlijke toekomst Vijfheerenlanden en Hoeksche Waard: Duidelijke standpunten fracties over Vijfheerenlanden, over Hoeksche Waard nog niet. 16 februari 2017

  herindeling Hoeksche Waard Op 15 februari vergaderde de commissie Bestuur en Middelen over de zienswijze herindelingsontwerp Vijfheerenlanden en over het advies voor de Minister van Binnenlandse Zaken en koninkrijksrelaties over de bestuurlijke toekomst van de Hoeksche Waard. Over Vijfheerenlanden waren bijna alle fracties er al uit, over de Hoeksche Waard de meeste fracties nog niet.

 • Veel insprekers bij Provinciale Staten vergadering 21 februari 2017

  herindeling Hoeksche Waard Op woensdag 22 februari 2017 vergaderen Provinciale Staten. Zij bespreken dan het herindelingsadvies Hoeksche Waard, de zienswijze Herindelingsontwerp Vijfheerenlanden, het ontwerp partiële herziening VRM windenergie en het gunningsbesluit DBM-overeenkomst RijnlandRoute. De volledige agenda en de bijlagen bij de agendapunten zijn te vinden in de kalender op het Stateninformatiesysteem. U kunt de vergadering zowel rechtstreeks als achteraf volgen via de webcast.

 • Commissie Ruimte en Leefomgeving vergaderde woensdag 20 september 21 september 2017

  logo pzh De commissie Ruimte en Leefomgeving vergaderde woensdag 20 september over o.a. de Najaarsnota, detailhandel en opzet monitoring en sturingsinformatie regionale woonvisies. De vergadering is terug te zien via de webcast.

Zoeken