Eerste netwerkbijeenkomst beleidsvisie Groen

Liesbeth Buzugbe

Op 15 februari heeft de commissie Duurzame Ontwikkeling een eerste netwerkbijeenkomst gehouden met diverse maatschappelijke organisaties. Onderwerp was de herziening van de beleidsvisie Groen.

Tijdens korte pitches gaven Groen-organisaties waaronder Zuid-Hollands Landschap, Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland, diverse landschapstafels, LTO Noord en IVN aan waar zij kansen en bedreigingen zien. wat de Statenleden moeten weten met oog op de komende actualisatie van de beleidsvisie Groen en hoe zij de samenwerking met de provincie zien op het gebied van Groen.
Na de pitches gingen de commissieleden tijdens een netwerkborrel met de individuele deelnemers in gesprek.

De bijeenkomst werd afgetrapt door een presentatie door Dick Verheijen, directeur van de werkorganisatie Biesbosch. De Biesbosch-Haringvliet heeft eind vorig jaar de juryprijs gekregen in het kader van “het Mooiste Natuurgebied van Nederland’.

Op 15 maart volgt er een tweede netwerkbijeenkomst over de herziening van de beleidsvisie Groen. De commissieleden spreken dan met vertegenwoordigers van andere maatschappelijke organisaties over dit onderwerp. Beide bijeenkomsten zijn ter voorbereiding op de commissievergadering van 22 maart waarin gesproken wordt over de ambties, de kaders en het proces van de actualisatie van de beleidsvisie Groen.

Uitgelicht

Zoeken