Ambtelijke fusies, omgevingsbeleid, publicatie van kennisgevingen en doeltreffendheid van subsidies in commissie Bestuur en Middelen

Liesbeth Buzugbe

De commissie Bestuur en Middelen spreekt op 14 februari over ambtelijke fusies, omgevingsbeleid, digitaal publiceren van kennisgevingen en doeltreffendheid van subsidies. Commissievoorzitter Rense Weide opent de vergadering om 19.00 uur. U kunt de vergadering rechtstreeks en achteraf bekijken via de webcast.

Ambtelijke fusies
In opdracht van de provincies Zuid-Holland en Gelderland onderzocht organisatieadviesbureau Berenschot negen cases van bestaande ambtelijke fusies. Onderzocht is in hoeverre een ambtelijke fusie een bijdrage levert  aan het versterken van het lokale bestuur. Daarnaast is onderzocht hoe de provinciale rol hierbij worden ingevuld, welke instrumenten de provincie kan benutten en welke indicatoren ingezet kunnen worden bij toetsing van een ambtelijke fusie.
De commissie bespreekt het rapport van Berenschot in samenhang met de Samenvattende Notitie Ambtelijke Fusies Staten die Gedeputeerde Staten eerder hebben uitgebracht.

Ambitie omgevingsbeleid
Provincie Zuid-Holland ontwikkelt een nieuw omgevingsbeleid. In dat kader bespreekt de commissie Bestuur en Middelen door Gedeputeerde Staten voorgestelde ambities en opgaven en de wijze waarop Zuid-Holland aan deze opgaven wil bijdragen. Ook bespreekt de commissie de beleidsproducten die Gedeputeerde Staten nog deze periode in het kader van de vernieuwing van het omgevingsbeleid aan Provinciale Staten willen voorleggen.

Publicatie van kennisgevingen
Sinds 1 januari 2015 worden publicaties van de provincie en de omgevingsdiensten digitaal gepubliceerd. Dit gebeurt nog naast publicatie in de huis-aan-huisbladen. De commissie bespreekt het voorstel wan Gedeputeerde Staten waarin zij aangeven hoe ze het dubbel publiceren willen afbouwen. Daarnaast bespreekt de commissie de mogelijkheden om de regionale journalistiek te stimuleren.

Doeltreffendheid subsidies
Twee keer per Statenperiode worden Provinciale Staten geïnformeerd over de doeltreffendheid van subsidies. De commissie bespreekt de beleidsmatige ontwikkeling waarop de subsidieregelingen zijn aangepast, het doel en de werking van de regelingen en de inzet om de doeltreffendheid van de regelingen te verbeteren.

De volledige agenda en bijbehorende stukken kunt u hier lezen.

Uitgelicht

Zoeken