Commissie Ruimte en Leefomgeving vergaderde over Circulaire economie en verstedelijking

Fleur de Groot

De commissie Ruimte en Leefomgeving sprak woensdag over het Statenvoorstel randvoorwaarden Waste to Chemistry en de brief van GS over Circulaire Economie. Daarnaast stond de Discussienota verstedelijking provincie Zuid-Holland op de agenda. De vergadering is te terug te zien via de webcast https://channel.royalcast.com/provinciezh/#!/

Circulaire Economie

Circulaire economie gaat over grondstoffen hernieuwbaar inzetten en afvalstromen minimaliseren. De commissie is in twee informele sessies al geïnformeerd wat deze transitie mogelijk behelst voor de provincie. Woensdagavond spraken de commissieleden zich zeer geïnteresseerd uit over deze ontwikkeling wel vragen ze de gedeputeerde om te komen met een duidelijk afwegingskader. Ook heeft de commissie behoefte aan een beter beeld van wat  de rol en taak van de provincie in de ontwikkeling naar een circulaire economie moet worden. Hiervoor wordt nog een extra bijeenkomst georganiseerd.

Waste to Chemistry

Vorig jaar besloot Provinciale Staten al om een financiële bijdrage van maximaal 7,5 miljoen in de vorm van een lening voor het project Waste to Chemistry (voorheen genaamd Waste to Chemicals) te verlenen. Dit is één van de lopende initiatieven op het gebied van circulaire economie. Bij dit besluit werd ook een amendement aangenomen. Hierin vragen PS om de randvoorwaarden voor het verstrekken van de lening. De commissie was tevreden over het Statenvoorstel wel wilden een aantal fracties nog duidelijkheid krijgen over de 200 kton CO2-reductie op jaarbasis. Gedeputeerde Bom-Lemstra komt voor de Statenvergadering van 21 februari met een antwoord.

Discussienota verstedelijking provincie Zuid-Holland

De commissie was tevreden over de uitgangspunten van de nota voor verstedelijking Het uitgangspunt  ‘bouw voor eigen behoefte’ vond de commissie wel ingewikkeld. Want hoe kan de provincie dan sturen op voldoende betaalbare woningen (sociale woningbouw)  verspreid over de provincie. Verder vroeg de commissie alert te zijn op het niet bouwen in het groen.
Graag ziet de commissie dat de gedeputeerde nu gaat doorpakken op dit dossier en  kijkt uit naar het door GS aangekondigde  pakket van maatregelen die bijdragen aan de versnelling van de verstedelijkingsopgave.

 

Uitgelicht

Zoeken