februari 2019

 • 07 februari 2019

  zakenluchtvaart De commissie vergaderde woensdag voor de laatste maal in de huidige samenstelling. Een volle agenda nog voor de verkiezingen van 20 maart. Gesproken werd over weerkrachtig Zuid-Holland, Randweg Klaaswaal, een kruising bij Molenlanden op de N214/N216, Programmatische Aanpak Gouwe, een Baggerdepot in Hellevoetsluis en luchtvaartonderwerpen. De vergadering is terug te zien via de webcast: https://channel.royalcast.com/provinciezh/#!/ .

 • 07 februari 2019

  sociale woningbouw De commissie Ruimte en Leefomgeving sprak woensdag over het Statenvoorstel en de Nota van Beantwoording Omgevingsbeleid voor de beleidsrijke onderdelen Kantoren en Verstedelijking en Wonen en de Rapportage Verkenning Digitale Economie Zuid-Holland. De vergadering is terug te zien via de webcast https://channel.royalcast.com/provinciezh/#!/

 • 07 februari 2019

  logo pzh De commissie Duurzame Ontwikkeling bespreekt op 13 februari onder meer over natuurcompensatie en geluidhinder Vlietlanden, de visie Rijke Groenblauwe Leefomgeving en het ruiter- en menpadenplan. Voorzitter Marischa Kip opent de vergadering om 13.00 uur. U bent welkom de vergadering bij te wonen of te volgen via de webcast.

 • 11 februari 2019

  logo pzh De commissie Bestuur en Middelen vergadert op 13 februari voor de laatste maal deze Statenperiode. Op de agenda staat onder meer de Agenda Toekomst Interbestuurlijk Toezicht en de evaluatie van de Randstedelijke Rekenkamer.
  Commissievoorzitter Rense Weide opent de vergadering om 19.00 uur. U bent van harte welkom de vergadering bij te wonen of te volgen via de webcast.

 • 13 februari 2019, pdf, 385kB

  logo pzh 6 maart 2019 van 15.30 tot 18.30 uur
  Locatie: provinciehuis Zuid-Holland

 • 15 februari 2019

  logo pzh Tijdens een korte, laatste vergadering voor de verkiezingen besprak de commissie Bestuur en Middelen het interbestuurlijk toezicht, de visie op digitalisering en de evaluatie van de Randstedelijke Rekenkamer.

 • 18 februari 2019

  logo pzh Tijdens haar laatste vergadering voor de verkiezingen sprak commissie Duurzame Ontwikkeling, onder belangstelling van veel geïnteresseerden op de publieke tribune, over Vlietland en de Meeslouwerplas. Daarnaast bespraken de commissieleden onder meer de visie Rijke Groenblauwe Leefomgeving.

Zoeken