Statencommissie BMM vergadert woensdag 19 februari om 19.00 uur

Fleur de Groot

Op woensdag 19 februari vergadert de commissie BMM. Op de agenda staat o.a. het jaarverslag bezwarencommissie 2018 en diverse en inclusieve organisatie en externe inhuur. De vergadering is te volgen op: https://channel.royalcast.com/provinciezh/#!/upcoming

Jaarverslag Bezwarencommissie 2018

In de vorige vergadering heeft de commissie BMM besloten het jaarverslag van de Bezwarencommissie te agenderen en de voorzitter van de Bezwarencommissie, de heer Van Kreveld hierbij uit te nodigen.

De commissie krijgt een toelichting van de heer Van Kreveld op het jaarverslag en wisselt met de gedeputeerde van gedachten over de bevindingen.

Diverse en inclusieve organisatie en externe inhuur

In de vorige vergadering heeft de commissie BMM besloten de onderwerpen diverse en inclusieve organisatie en externe inhuur samen te agenderen voor deze vergadering.  

Uitgelicht

Zoeken