januari 2018

  • Eerste Commissievergadering Ruimte en Leefomgeving in 2018 11 januari 2018

    Den_Haag_Laan_van_Poot klein Commissie Ruimte en Leefomgeving start woensdag om 19.00 uur . Op de agenda staat de discussienota Kust Zuid-Holland, Behandelvoorstel motie 730 Gaswinning onder bewoond gebied, GS-brief Regeerakkoord 2017; overzicht en relevantie voor Zuid-Holland en het Ontheffingsverzoek gemeente Teylingen voor de uitbreiding van Sportpark Elsgeest te Voorhout. De vergadering is te volgen via de webcast https://channel.royalcast.com/provinciezh/#!/

  • Eerste Commissievergadering Verkeer en Milieu in 2018 16 januari 2018

    N207 Boskoop Commissie Verkeer en Milieu start woensdag om 10.00 uur . In de ochtend staat op de agenda het Uitvoeringsbesluit N215BenC Groot onderhoud en verbetering verkeersveiligheid Goeree-Overflakkee en de Snelfietsroute tussen Leiden en Katwijk. Om 14.00 uur vergadert de commissie verder over het Uitvoeringsbesluit Planstudie N207 Zuid. De vergadering is te volgen via de webcast https://channel.royalcast.com/provinciezh/#!/

Zoeken