januari 2019

 • 10 januari 2019

  Onze krachtige kust De commissie Ruimte en Leefomgeving spreekt woensdag 16 december o.a. over concept Strategische Agenda Kust, Woondossier: regio Voorne-Putten en regio Rotterdam en Bedrijventerreinenbeleid Zuid-Holland. De vergadering is van 19.00-22.30 in de Landschapszaal. De vergadering is te volgen via de webcast https://channel.royalcast.com/provinciezh/#!/upcoming

 • 17 januari 2019

  duinpolderweg SIS De commissie vergaderde woensdag 16 januari over veranderingen in de stuurgroep Duinpolderweg en verkeersveiligheid Provinciale wegen. De vergadering is terug te zien via de webcast: https://channel.royalcast.com/provinciezh/#!/

 • 17 januari 2019

  logo pzh De commissie Duurzame Ontwikkeling vergadert op 23 januari over openstaande moties en over de voortgang van het warmtedossier. Commissievoorzitter Marischa Kip opent de vergadering om 14.00 uur.

 • 17 januari 2019

  logo pzh De commissie Bestuur en Middelen vergadert op 23 januari onder meer over de representativiteitsverklaring RTV West en RTV Rijnmond, het rapport van de Randstedelijke Rekenkamer over garanties, leningen en revolverende fondsen, en de rapportage Slimmer en Sterker Bestuur en een rapportage over de doeltreffendheid van subsidieregelingen. Commissievoorzitter Rense Weide opent de vergadering om 19.00 uur. U bent van harte welkom de vergadering bij te wonen of te volgen via de webcast.

 • 18 januari 2019

  okk_banner_960x576 De commissie Ruimte en Leefomgeving vergaderde woensdag 16 januari De vergadering is terug te zien via de webcast https://channel.royalcast.com/provinciezh/#!/provinciezh/20181128_2

 • 22 januari 2019

  logo pzh Op 23 januari organiseert de commissie Bestuur en Middelen een bijeenkomst met de raadsleden van de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag (MRDH).

 • 24 januari 2019

  logo pzh De commissie Duurzame Ontwikkeling vergaderde op 23 januari onder andere over de warmterotonde voor transport van restwarmte van industrie uit het Rotterdamse havengebied naar huishoudens in Leiden.

 • 24 januari 2019

  logo pzh De commissie Bestuur en Middelen vergaderde op 23 januari onder meer over de representativiteitsverklaring RTV West en RTV Rijnmond, het rapport van de Randstedelijke Rekenkamer over garanties, leningen en revolverende fondsen, de rapportage Slimmer en Sterker Bestuur en een rapportage over de doeltreffendheid van subsidieregelingen.

 • 24 januari 2019

  MRDH bijeenkomst Statenleden en Raadsleden spraken op 23 januari over de Metropoolregio MRDH en over de relatie met de provincie

 • 30 januari 2019

  logo pzh Op vrijdag 1 februari 2019 vanaf 9.30 uur organiseert Provinciale Staten van Zuid-Holland een hoorzitting over het omgevingsbeleid.
  De hoorzitting vindt plaats in de Landschapszaal van het provinciehuis in Den Haag. De zitting is openbaar, geïnteresseerden zijn van harte welkom om de hoorzitting als toehoorder bij te wonen. De hoorzitting is ook live te volgen via de webcast

 • 31 januari 2019

  zakenluchtvaart De commissie vergadert woensdag 6 februari om 10.45 uur. Op de agenda staat o.a. weerkrachtig Zuid-Holland, Randweg Klaaswaal, N14/N16, Programmatische Aanpak Gouwe en luchtvaartonderwerpen.De vergadering is te volgen via de webcast: https://channel.royalcast.com/provinciezh/#!/upcoming.

 • 31 januari 2019

  sociale woningbouw De commissie Ruimte en Leefomgeving spreekt woensdag 6 februari over het Statenvoorstel en de Nota van Beantwoording Omgevingsbeleid voor de beleidsrijke onderdelen Kantoren en Verstedelijking en Wonen en Rapportage Verkenning Digitale Economie Zuid-Holland.
  De vergadering is van 19.00-22.00 in de Landschapszaal. De vergadering is te volgen via de webcast https://channel.royalcast.com/provinciezh/#!/upcoming

 • 06 februari 2019

  logo pzh Op 20 januari spraken Provinciale Staten over de realisering van een warmtesysteem en een incidentele subsidie aan Greenport Zuid-Holland.

Zoeken