Duinpolderweg en verkeersveiligheid

Fleur de Groot

De commissie vergaderde woensdag 16 januari over veranderingen in de stuurgroep Duinpolderweg en verkeersveiligheid Provinciale wegen. De vergadering is terug te zien via de webcast: https://channel.royalcast.com/provinciezh/#!/

Gemeenten uit stuurgroep Duinpolderweg

GroenLinks diende een agenderingsverzoek in over veranderingen in de stuurgroep Duinpolderweg. De fractie wilde weten wat er in de stuurgroep gebeurd was en waarom er een aantal gemeenten niet meer in de Stuurgroep zaten. Ook wilde ze verzekerd worden dat er nog wel voldoende bestuurlijk draagvlak was
Gedeputeerde Vermeulen deelde het beeld niet dat er gemeenten uit de stuurgroep waren gezet maar dat er is gesproken over bestuurlijke afstemming in een nieuwe fase van het traject. Een andere samenstelling van de stuurgroep hoort daarbij. Dit biedt juist ook kansen om gemeenten die nu nog niet meepraten te betrekken in bijvoorbeeld een werkgroep. Reden ervoor is de nieuwe fase van ontwikkeling waarin de Duinpolderweg zich nu bevindt. Om Provinciale staten goed te informeren zegde hij toe de publieksimpressie die van de stuurgroep vergaderingen worden gemaakt voortaan ook naar de woordvoerders Duinpolderweg te sturen.

Verkeersveiligheid provinciale wegen

De commissie was tevreden over de voorgenomen plannen om de veiligheid op de provinciale wegen te verbeteren en de aansluiting met de landelijke plannen hierover. Suggesties werden gedaan om te kijken naar het scheiden van wegen ter bevordering van de veiligheid en goed te analyseren wat de oorzaken zijn bij verkeersongevallen om zo effectief maatregelen te kunnen nemen. In dat kader werd ook extra aandacht gevraagd voor handhaving en gedragsbeïnvloeding. Wat betreft de bomenkap werd nog eens extra benadrukt dat voordat er gekapt wordt eerst aan herplanting gedaan wordt. De Gedeputeerde kreeg veel steun voor de plannen die verder uitgewerkt kunnen gaan worden.

 

Uitgelicht

Zoeken