Hoorzitting omgevingsbeleid

Fleur de Groot

Op vrijdag 1 februari 2019 vanaf 9.30 uur organiseert Provinciale Staten van Zuid-Holland een hoorzitting over het omgevingsbeleid.
De hoorzitting vindt plaats in de Landschapszaal van het provinciehuis in Den Haag. De zitting is openbaar, geïnteresseerden zijn van harte welkom om de hoorzitting als toehoorder bij te wonen. De hoorzitting is ook live te volgen via de webcast

Provinciale Staten zijn voornemens het Omgevingsbeleid vast te stellen in de Statenvergadering van woensdag 20 februari 2019. Ter voorbereiding hierop,
worden de drie verschillende onderdelen van het Omgevingsbeleid waarover een besluit genomen moet worden, besproken in verschillende Statencommissies.

  •  In de Statencommissie Ruimte en Leefomgeving wordt op 6 februari 2019 om 19.00 uur gesproken over: Omgevingsbeleid: kantoren, verstedelijking en wonen•
  •  In de Algemene Commissie wordt op 13 februari om 9.30 uur gesproken over: Omgevingsbeleid: visie, verordening, programma ruimte, leefomgevingstoets
  •  In de Statencommissie Duurzame Ontwikkeling wordt op 13 februari om 14.00 uur gesproken over: Omgevingsbeleid: visie rijke groenblauwe leefomgeving

Omdat er op 1 februari er een aparte hoorzitting wordt georganiseerd, vervalt het  inspreekrecht voor deze onderwerpen in de genoemde commissievergaderingen.

Uitgelicht

Zoeken