Warmtedossier en openstaande moties in commissie Duurzame Ontwikkeling

Liesbeth Buzugbe

De commissie Duurzame Ontwikkeling vergadert op 23 januari over openstaande moties en over de voortgang van het warmtedossier. Commissievoorzitter Marischa Kip opent de vergadering om 14.00 uur.

Warmtedossier
De commissie bespreekt de voortgang van het warmtedossier aan de hand van twee voorstellen van Gedeputeerde Staten: het voorstel “Bestuursovereenkomst Leiding over Oost” en het  Statenvoorstel “Bekrachtiging geheimhouding”.

Provinciale Staten kunnen uiterlijk 31 januari 2019 wensen en bedenkingen uiten op het voornemen van Gedeputeerde Staten om een overeenkomst aan te gaan met de gemeente Rotterdam waarin de afspraken worden vastgelegd om te komen tot een toekomstbestendige business case van WbR Holding B.V.. Op basis hiervan kan een warmtesysteem in de provincie Zuid-Holland worden gerealiseerd. Verder bespreekt de commissie de financiële consequenties van de overeenkomst.

Ook bespreekt de commissie het verzoek van Gedeputeerde Staten om de geheimhouding op de bijlagen bij het Statenvoorstel Bestuursovereenkomst LoO te bekrachtigen.

Voorgesteld wordt om dit agendapunt in de openbaarheid te bespreken. Aan het einde van de openbare bespreking zal gekeken worden of er bij de commissie behoefte is om achter gesloten deuren bepaalde onderdelen van het Warmtedossier te bespreken.

 

Openstaande moties
In 2018 is besloten om alle openstaande moties die nog niet als afgedaan zijn beschouwd één keer per jaar te bespreken. Op 23 januari bespreekt de commissie deze moties.

 

De volledige agenda en bijbehorende stukken kunt u hier vinden.

 

Uitgelicht

Zoeken