Commissie RWE begint 2021 met een gesprek over de impact van vergrijzing op de woningmarkt

Fleur de Groot

De commissie RWE vergadert woensdag 13 januari om 14.00 uur over de impact van vergrijzing op de woningmarkt met behulp van Microsoft Teams.
Via https://pzh.notubiz.nl/ kunnen belangstellenden de vergadering rechtstreeks en integraal volgen. Ook het inspreekrecht blijft bestaan.

Insprekers kunnen zich als gebruikelijk tot 48 uur van te voren aanmelden bij de commissiegriffier. De contactgegevens van de commissiegriffier staan op de agenda van de betreffende vergadering. Die kunt u in de kalender vinden. De insprekers worden als deelnemer aan de vergadering toegevoegd zodat zij digitaal kunnen inspreken of zij kunnen hun bijdrage schriftelijk indienen bij de commissiegriffier.

De procedurevergadering wordt zoveel mogelijk schriftelijk afgehandeld. Dit betekent dat Statenleden van tevoren bij de commissiegriffier doorgeven waarbij zij willen afwijken van de agenda. Ter vergadering zullen alleen die onderwerpen aan bod komen die afwijken van de voorstellen op de agenda.

Impact vergrijzing op woningmarkt

Geleidelijk aan is de bevolking van Zuid-Holland aan het vergrijzen. Vergrijzing houdt in dat het aandeel ouderen stijgt onder de totale bevolking. Uit de Kwalitatieve woningbehoefteverkenning Zuid-Holland 2019 bleek dat het alleen bouwen van eengezinswoningen niet tegemoet komt aan de vraag. GS hebben in een brief hierover aangegeven dat de verwachting is dat de woonregio’s nadrukkelijk nadenken over het bouwen van toekomstbestendige woningen die geschikt en/of bestemd zijn voor ouderen.

In september 2020 heeft de commissie, op initiatief van mw. Bouchatoui (VVD) en dhr. Haasnoot (50PLUS), besloten om de brief van GS over de impact van vergrijzing op de woningmarkt te agenderen voor een overlegvergadering.

De commissie spreekt woensdag 13 januari over de impact van vergrijzing op de woningmarkt.

Uitgelicht

Zoeken