De commissie Klimaat, Natuur en Milieu vergadert woensdag 20 januari 14.00 uur

Fleur de Groot

De commissie Klimaat, Natuur en Milieu vergadert woensdag 20 januari om 14.00 uur digitaal over biomassacentrales en Gezond en Veilig Zuid-Holland met behulp van Microsoft Teams.
Via https://pzh.notubiz.nl/ kunnen belangstellenden de vergadering rechtstreeks en integraal volgen. Ook het inspreekrecht blijft bestaan.

Insprekers kunnen zich als gebruikelijk tot 48 uur van te voren aanmelden bij de commissiegriffier. De contactgegevens van de commissiegriffier staan op de agenda van de betreffende vergadering. Die kunt u in de kalender vinden. De insprekers worden als deelnemer aan de vergadering toegevoegd zodat zij digitaal kunnen inspreken of zij kunnen hun bijdrage schriftelijk indienen bij de commissiegriffier.

De procedurevergadering wordt zoveel mogelijk schriftelijk afgehandeld. Dit betekent dat Statenleden van tevoren bij de commissiegriffier doorgeven waarbij zij willen afwijken van de agenda. Ter vergadering zullen alleen die onderwerpen aan bod komen die afwijken van de voorstellen op de agenda.

Agenderingsverzoek van de heer Sandmann over biomassacentrales

De heer Sandmann ( voormalig fractievoorzitter van FvD nu van Groep JA21 Zuid-Holland) vroeg in 2020 meerder keren aandacht om de verdere uitbreiding van biomassacentrales tegen te gaan. In de Statenvergadering van juli vroeg de fractie om agendering in de Staten. Afgesproken werd om het onderwerp eerst in de commissie te bespreken. Voor de komende vergadering staat het agenderingsverzoek over biomassacentrales  op de agenda.

De afgelopen maanden heeft de Provincie Zuid-Holland diverse mailberichten ontvangen van omwonenden van biomassacentrales. In deze berichten spreken zij hun zorg uit over de gevolgen van de biomassacentrales in de directe leefomgeving. Deze berichten worden bij de bespreking betrokken

Gezond en Veilig Zuid-Holland

De startnotitie Gezond en Veilig is een eerste aanzet tot het beleid wat de provincie de komende jaren wil gaan voeren ten aanzien van een gezond en veilig Zuid-Holland. In het coalitieakkoord staat een apart hoofdstuk over Gezond en Veilig en het omgevingsbeleid.

De commissie spreekt over de startnotitie met elkaar en de gedeputeerde en geeft mogelijk suggesties mee voor de verdere vervolmaking van het beleid.

Uitgelicht

Zoeken