Integrale Commissie bespreekt Voortgangsrapportage Invoeringsplan Omgevingswet derde kwartaal 2020

Fleur de Groot

De integrale commissie vergadert woensdag 13 januari om 10.00 uur digitaal over de Voortgangsrapportage Invoeringsplan Omgevingswet derde kwartaal 2020 met behulp van Microsoft Teams.
Via https://pzh.notubiz.nl/ kunnen belangstellenden de vergadering rechtstreeks en integraal volgen. Ook het inspreekrecht blijft bestaan.

Insprekers kunnen zich als gebruikelijk tot 48 uur van te voren aanmelden bij de commissiegriffier. De contactgegevens van de commissiegriffier staan op de agenda van de betreffende vergadering. Die kunt u in de kalender vinden. De insprekers worden als deelnemer aan de vergadering toegevoegd zodat zij digitaal kunnen inspreken of zij kunnen hun bijdrage schriftelijk indienen bij de commissiegriffier.

De procedurevergadering wordt zoveel mogelijk schriftelijk afgehandeld. Dit betekent dat Statenleden van tevoren bij de commissiegriffier doorgeven waarbij zij willen afwijken van de agenda. Ter vergadering zullen alleen die onderwerpen aan bod komen die afwijken van de voorstellen op de agenda.

Voortgangsrapportage Invoeringsplan Omgevingswet derde kwartaal 2020

Via de Omgevingswet worden 26 bestaande wetten en bijbehorende regelingen uit het fysieke domein geïntegreerd in een nieuw wettelijk stelsel. De wet daagt decentrale overheden uit om een goede balans te zoeken tussen het beschermen en benutten van de tastbare leefomgeving. Het doel van de wet is om de fysieke leefomgeving met meer samenhang te benaderen, decentrale overheden meer bestuurlijke afwegingsruimte te bieden, het omgevingsrecht inzichtelijker te maken en besluitvorming over projecten te versnellen.

Het Invoeringsplan is bedoeld om de invoering van de Omgevingswet tijdig en adequaat voor te bereiden. Het plan besteed onder meer aandacht aan een aantal kerninstrumenten die de totstandkoming van integraal omgevingsbeleid ondersteunen. Daarnaast is aandacht voor 'de geest van de wet': de omslag in de organisatie naar integraal werken.

De commissie bespreekt de voortgangsrapportage Invoeringsplan Omgevingswet over het derde kwartaal. Bij de bespreking wordt ook de GS brief over de voortgang van de Omgevingswet  betrokken.

Uitgelicht

Zoeken