Rapportage geluid Rotterdam The Hague Airport, stand van zaken N207 Noord en plan van aanpak mobiliteitsmaatregelen noordelijke Duin- en Bollenstreek op agenda commissie Bereikbaarheid en Energie

Liesbeth Buzugbe

Op 13 januari bespreekt de commissie Bereikbaarheid en Energie de rapportage burgermeetnet geluid Rotterdam The Hague Airport, stand van zaken N207 Noord en plan van aanpak mobiliteitsmaatregelen noordelijke Duin- en Bollenstreek. De voorzitter opent de online vergadering om 19.00 uur. Via https://pzh.notubiz.nl/ kunnen belangstellenden de vergadering rechtstreeks en integraal volgen.

Rapportage Burgermeetnet geluid RTHA
In februari 2019 is door Provinciale Staten motie 866 waarin werd verzocht om  een onderzoek naar de wenselijkheid van het organiseren van een burgermeetnet geluid in samenwerking met de bewoners rondom de luchthaven Rotterdam The Hague Airport. De commissie bespreekt de resultaten van dit onderzoek.  

Stand van Zaken N207 Noord
Op verzoek van GroenLinks bespreekt de commissie de stand van zaken rondom een betere doorstroom van de N07 Noord. Gedeputeerde Staten hebben in een brief aangegeven dat zij op zoek gaan naar duurzame en innovatieve oplossingen. Eerder stond dit onderwerp op de agenda voor de vergadering van 25 november maar door tijdgebrek is het toen niet besproken en heeft de commissie besloten de bespreking te verplaatsen naar 13 januari.

Plan van aanpak mobiliteitsmaatregelen noordelijke Duin-en Bollenstreek
In mei 2020 heeft de provincie Noord-Holland aangegeven niet langer verder te gaan met het project Duinpolderweg dat moest zorgen voor een betere ontsluiting van de Duin- en Bollenstreek.  

De commissie bespreekt het voorstel van Gedeputeerde Staten om een vervolgstudie te laten verrichten naar mogelijke mobiliteitsmaatregelen in de Noordelijke Duin- en Bollenstreek en hiervoor het voor de planuitwerkingsfase Duinpolderweg beschikbaar gestelde voorbereidingskrediet van € 1.600.000,= in te zetten.

De volledige agenda en bijbehorende stukken kun u via deze link openen: https://staten.zuid-holland.nl/DMS_Import/Statencommissie_Bereikbaarheid_en_Energie_BE/2021/Agenda_BE_13_januari_2021

 

 

Uitgelicht

Zoeken