januari 2022

 • 10 januari 2022

  Logo Integrale Commissie De Integrale Commissie vergadert woensdag 12 januari om 10.00 uur digitaal over Statenvoorstel herziening Omgevingsbeleid 2021 en Statenvoorstel Locatie Bleizo-West met behulp van Microsoft Teams..
  Via https://pzh.notubiz.nl/ kunnen belangstellenden de vergadering rechtstreeks en integraal volgen. Ook het inspreekrecht blijft bestaan.

 • 10 januari 2022

  Logo Statencommissie Ruimte, Wonen en Economie De Commissie RWE vergadert woensdag 12 januari om 14.00 uur digitaal over Startnotitie Herziening Omgevingsbeleid module Ruimte en Wonen met behulp van Microsoft Teams.
  Via https://pzh.notubiz.nl/ kunnen belangstellenden de vergadering rechtstreeks en integraal volgen. Ook het inspreekrecht blijft bestaan.

 • 10 januari 2022

  Logo Statencommissie Bereikbaarheid en Energie De Commissie Bereikbaarheid en Energie vergadert woensdag 12 januari om 19.00 uur digitaal over het maatregelenpakket Beter Bereikbaar Gouwe fase 2 en over de startnotitie omgevingsbeleid module energietransitie en notitie reikwijdte en detailniveau.
  Via https://pzh.notubiz.nl/ kunnen belangstellenden de vergadering rechtstreeks en integraal volgen. Ook het inspreekrecht blijft bestaan.
  Insprekers kunnen zich als gebruikelijk tot 11 januari 12.00 uur aanmelden bij de commissiegriffier. De contactgegevens van de commissiegriffier staan op de agenda van de betreffende vergadering. Die kunt u in de kalender vinden. De insprekers worden als deelnemer aan de vergadering toegevoegd zodat zij digitaal kunnen inspreken of zij kunnen hun bijdrage schriftelijk indienen bij de commissiegriffier.
  De procedurevergadering wordt zoveel mogelijk schriftelijk afgehandeld. Dit betekent dat Statenleden van tevoren bij de commissiegriffier doorgeven waarbij zij willen afwijken van de agenda. Ter vergadering zullen alleen die onderwerpen aan bod komen die afwijken van de voorstellen op de agenda.

 • 17 januari 2022

  Logo Commissie Klimaat Natuur en Milieu De Commissie KNM vergadert woensdag 19 januari om 14.00 uur digitaal over Rapport Randstedelijke Rekenkamer Bron van bescherming Zuid-Holland, het Stikstofdossier en Brief van GS over leges milieubelastende activiteiten Omgevingswet met behulp van Microsoft Teams.
  Via https://pzh.notubiz.nl/ kunnen belangstellenden de vergadering rechtstreeks en integraal volgen. Ook het inspreekrecht blijft bestaan.

 • 17 januari 2022

  Logo Statencommissie Bestuur, Maatschappij en Middelen De Commissie KNM vergadert woensdag 19 januari om 19.00 uur digitaal over Statenvoorstel Reglement van Orde, Voorkeurslocatie nieuwe huisvesting archeologisch depot en het ROB advies Droomland of niemandsland met behulp van Microsoft Teams.
  Via https://pzh.notubiz.nl/ kunnen belangstellenden de vergadering rechtstreeks en integraal volgen. Ook het inspreekrecht blijft bestaan.

Zoeken