Digitale vergadering van de Commissie Bereikbaarheid en Energie op 12 januari om 19.00 uur

Liesbeth Buzugbe

De Commissie Bereikbaarheid en Energie vergadert woensdag 12 januari om 19.00 uur digitaal over het maatregelenpakket Beter Bereikbaar Gouwe fase 2 en over de startnotitie omgevingsbeleid module energietransitie en notitie reikwijdte en detailniveau.
Via https://pzh.notubiz.nl/ kunnen belangstellenden de vergadering rechtstreeks en integraal volgen. Ook het inspreekrecht blijft bestaan.
Insprekers kunnen zich als gebruikelijk tot 11 januari 12.00 uur aanmelden bij de commissiegriffier. De contactgegevens van de commissiegriffier staan op de agenda van de betreffende vergadering. Die kunt u in de kalender vinden. De insprekers worden als deelnemer aan de vergadering toegevoegd zodat zij digitaal kunnen inspreken of zij kunnen hun bijdrage schriftelijk indienen bij de commissiegriffier.
De procedurevergadering wordt zoveel mogelijk schriftelijk afgehandeld. Dit betekent dat Statenleden van tevoren bij de commissiegriffier doorgeven waarbij zij willen afwijken van de agenda. Ter vergadering zullen alleen die onderwerpen aan bod komen die afwijken van de voorstellen op de agenda.

Maatregelenpakket Beter Bereikbaar Gouwe fase twee
De provincie Zuid-Holland, gemeenten Alphen aan den Rijn, Waddinxveen, Bodegraven-Reeuwijk en de regio Midden-Holland werken samen aan het programma Beter Bereikbaar Gouwe. Het doel is de bereikbaarheid, de leefbaarheid en de economie in het gebied rondom de Gouwe te verbeteren.

Het programma kent drie fasen. In de eerste fase zijn de knelpunten in het gebied benoemd en daarop is een gebiedsvisie gemaakt en zijn scenario’s voor het gebied bedacht. De tweede fase van het programma  heeft geresulteerd in een maatregelenpakket om de problematiek concreet aan te pakken. De commissie bespreekt het maatregelenpakket dat is voortgekomen uit de studie Beter Bereikbaar Gouwe, de overgang naar de verkenningsfase op grond van de Regeling Projecten Zuid-Holland (toelatingsbesluit) en het gevraagde budget om de maatregelen uit te kunnen werken tot voorlopig ontwerp niveau.

Startnotitie omgevingsbeleid module energietransitie en notitie reikwijdte en detailniveau
De commissie bespreekt de Startnotitie Omgevingsbeleid-Module energietransitie en de bijbehorende participatie. De startnotitie gaat over de herziening van de module energietransitie van het provinciale Omgevingsbeleid waarin wordt beschreven wat de scope is en welk proces hierbij past. De aanleiding voor het starten met deze herziening zijn de eerder dit jaar vastgestelde zeven Regionale Energie Strategieën in Zuid-Holland. Daarnaast wordt met deze herziening de provinciale inzet van het Klimaatakkoord die nog niet verwerkt is in het provinciale Omgevingsbeleid opgenomen en wordt het omgevingsbeleid voor energie op een aantal punten geactualiseerd.

Uitgelicht

Zoeken