Digitale vergadering van de Commissie RWE op 12 januari om 14.00 uur

Fleur de Groot

De Commissie RWE vergadert woensdag 12 januari om 14.00 uur digitaal over Startnotitie Herziening Omgevingsbeleid module Ruimte en Wonen met behulp van Microsoft Teams.
Via https://pzh.notubiz.nl/ kunnen belangstellenden de vergadering rechtstreeks en integraal volgen. Ook het inspreekrecht blijft bestaan.

Insprekers kunnen zich als gebruikelijk tot 11 januari 12.00 uur aanmelden bij de commissiegriffier. De contactgegevens van de commissiegriffier staan op de agenda van de betreffende vergadering. Die kunt u in de kalender vinden. De insprekers worden als deelnemer aan de vergadering toegevoegd zodat zij digitaal kunnen inspreken of zij kunnen hun bijdrage schriftelijk indienen bij de commissiegriffier.

De procedurevergadering wordt zoveel mogelijk schriftelijk afgehandeld. Dit betekent dat Statenleden van tevoren bij de commissiegriffier doorgeven waarbij zij willen afwijken van de agenda. Ter vergadering zullen alleen die onderwerpen aan bod komen die afwijken van de voorstellen op de agenda.

Startnotitie Herziening Omgevingsbeleid module Ruimte en Wonen

De herziening van het Omgevingsbeleid voor de module Ruimte en Wonen omvat de onderwerpen:

- wonen, waaronder huisvesting arbeidsmigranten;

- verstedelijkingsstrategie;

- 3 hectare kaart;

- wandel- en (snel)fietsroutes;

- vrijkomende (agrarische) bedrijfsgebouwen in landelijk gebied.

De commissie brengt advies uit over de startnotitie ten behoeve van besluitvorming in Provinciale Staten op 2 februari 2022.

Uitgelicht

Zoeken