jul i2020

 • 06 juli 2020

  Logo Commissie Klimaat Natuur en Milieu Op woensdag 8 juli vergadert de Commissie Klimaat, Natuur en Milieu digitaal over Porthos als onderdeel van de Transitie Haven en Industrie. De vergadering is te volgen op: https://pzh.notubiz.nl/
  Het inspreekrecht blijft bestaan. Insprekers kunnen zich als gebruikelijk tot 48 uur van tevoren aanmelden bij de commissiegriffier.
  De contactgegevens van de commissiegriffier staan op de agenda van de betreffende vergadering. Die kunt u in de kalender vinden. De insprekers worden als deelnemer aan de vergadering toegevoegd zodat zij digitaal kunnen inspreken of zij kunnen hun bijdrage schriftelijk indienen bij de commissiegriffier.

 • 27 augustus 2020

  01 statenvergadering Tot ons verdriet vernamen we het nieuws over het overlijden van Leo Bruijn, voormalig fractievoorzitter van de PvdA in Provinciale Staten. Leo werd na de verkiezingen van maart 2019, na een lange politieke loopbaan bij de gemeente Rotterdam, lid van Provinciale Staten.
  lees meer...

Zoeken