jul i2020

  • 06 juli 2020

    Logo Commissie Klimaat Natuur en Milieu Op woensdag 8 juli vergadert de Commissie Klimaat, Natuur en Milieu digitaal over Porthos als onderdeel van de Transitie Haven en Industrie. De vergadering is te volgen op: https://pzh.notubiz.nl/
    Het inspreekrecht blijft bestaan. Insprekers kunnen zich als gebruikelijk tot 48 uur van tevoren aanmelden bij de commissiegriffier.
    De contactgegevens van de commissiegriffier staan op de agenda van de betreffende vergadering. Die kunt u in de kalender vinden. De insprekers worden als deelnemer aan de vergadering toegevoegd zodat zij digitaal kunnen inspreken of zij kunnen hun bijdrage schriftelijk indienen bij de commissiegriffier.

Zoeken