Hoorzitting Duinpolderweg

Fleur de Groot

Op vrijdag 7 september 2018 organiseren Provinciale Staten van Noord- en Zuid-Holland een hoorzitting over het definitieve Voorkeursalternatief Duinpolderweg. De hoorzitting vindt plaats in de Statenzaal van het provinciehuis Zuid Holland. De zitting is openbaar, geïnteresseerden zijn van harte uitgenodigd om de hoorzitting als toehoorder bij te wonen.

Personen en organisaties die eerder dit jaar een zienswijze hebben ingediend bij Gedeputeerde Staten zijn uitgenodigd om tijdens de hoorzitting in te spreken. Heeft u geen zienswijze ingediend maar wilt u toch komen inspreken meldt u zich dan voor 27 augustus bij Statengriffie@Noord-Holland.nl .

Op 12 september bespreekt de Zuid-Hollandse commissie Verkeer en Milieu het definitieve Voorkeursalternatief Duinpolderweg. Provinciale Staten van Zuid Holland zijn van plan om in de Statenvergadering van woensdag 19 september 2018 over dit onderwerp te besluiten. De hoorzitting is ter voorbereiding hierop georganiseerd.

Het Statenvoorstel en de Nota van beantwoording kunt u vinden in de kalender op 7 september. Vanaf 4 september kunt u het tijdschema van de hoorzitting hier ook vinden.
De hoorzitting is live en achteraf te bekijken via https://channel.royalcast.com/provinciezh/

In Noord-Holland besluit Gedeputeerde Staten over het definitief Voorkeursalternatief Duinpolderweg. De commissie Mobiliteit en Financiën van Noord Holland bespreekt dit onderwerp op 17 september 2018.

Omdat er voor het inspreken een aparte hoorzitting wordt georganiseerd, vervalt het inspreekrecht voor dit onderwerp tijdens de commissievergaderingen op 12 september 2018 in Zuid-Holland en op 17 september in Noord-Holland.

 

 

Uitgelicht

Zoeken