Benoeming nieuwe Gedeputeerden

Liesbeth Buzugbe

Op woensdag 4 september 2019 worden in de vergadering van Provinciale Staten de nieuwe Gedeputeerden benoemd. Ook worden de nieuwe Statenleden benoemd die de plekken opvullen die de nieuwe Gedeputeerden achterlaten in Provinciale Staten.
U bent van harte welkom de vergadering bij te wonen of te te volgen via de webcast.

De kandidaatgedeputeerden zijn Floor Vermeulen (VVD), Jeanette Baljeu (VVD), Willy de Zoete (ChristenUnie&SGP), Berend Potjer (GroenLinks), Anne Koning (PvdA) en Adri Bom-Lemstra (CDA).

Klik hier voor de agenda van de vergadering van Provinciale Staten.

Klik hier voor het coalitieakkoord.

Uitgelicht

Zoeken