Provinciale Staten spreken woensdag 10 juli over mobiliteit en bereikbaarheid

Liesbeth Buzugbe

In de ochtend is er een technische sessie over aanbesteding openbaar vervoer Zuid-Holland Noord. Vervolgens gaan de Statenleden naar het informatiecentrum RijnlandRoute waar ze over de RijnlandRoute en de grootste onderhoudsopgave ooit van de provincie spreken.

Technische sessie aanbesteding openbaar vervoer Zuid-Holland Noord

Provinciale Staten krijgen informatie over het aanbestedingstraject voor openbaar vervoer in Zuid-Holland Noord.  In deze bijeenkomst worden keuzeaspecten voor het beleidskader voorgelegd.  Keuzeaspecten die besproken worden zijn o.a.  de ontwikkelfunctie en opbrengstverantwoordelijkheid, de balans tussen zekerheid en flexibiliteit van de concessie gedurende de concessieperiode, ketenmobiliteit en de rol van de provincie, duurzaamheid, toegankelijkheid en tarieven van openbaar vervoer. Naast de inhoudelijke keuzes die voorliggen zal het ook gaan over welke rol/inbreng Provinciale Staten in deze aanbesteding kan nemen.
De technische sessie vindt plaats in de Landschapszaal in het provinciehuis in Den Haag.

 

Grootste onderhoudsopgave ooit

Provinciale Staten krijgt informatie over hoe de provincie Zuid-Holland bereikbaar blijft tijdens de komende forse infrastructurele aanleg, beheer- en onderhoudsopgave. Om de bereikbaarheid zo goed mogelijk te houden wordt er intensief samengewerkt met verschillende beheerders, door gezamelijk verder vooruit te kijken en slimmer gebruik te maken van de infrastructuur die wél beschikbaar is.
Provinciale Staten krijgen een toelichting op het onderhoudsprogramma van de provincie in samenwerking met het onderhoudsprogramma van Rijkswaterstaat. Want ook Rijkswaterstaat renoveert en vervangt de komende jaren een flink aantal tunnels, bruggen en viaducten in de provincie Zuid-Holland. Sterker nog, het is de grootste onderhoudsopgave ooit voor Rijkswaterstaat. PS wordt geïnformeerd over een selectie van projecten die de komende jaren gepland staan en veel impact zullen hebben op de doorstroming en bereikbaarheid en bespreken de ontwikkeling van de bereikbaarheidsaanpak.

De RijnlandRoute

Het project RijnlandRoute is een nieuwe weg tussen Katwijk - via de A44 - en de A4 bij Leiden. De RijnlandRoute beoogt huidige knelpunten op te lossen en moet bijdragen aan een betere doorstroming in de regio Holland Rijnland, met name rondom Leiden en Katwijk. De provincie Zuid-Holland is opdrachtgever voor de RijnlandRoute en werkt hierbij nauw samen met Rijkswaterstaat en diverse andere partners in de regio. Aannemers Comol5 en Boskalis bouwen twee van de drie projectdelen van de RijnlandRoute.
Tijdens het bezoek aan het informatiecentrum vertelt de programmamanager RijnlandRoute, de ins en outs van dit infrastructurele project. én bekijken de Statenleden de startschacht van de tunnel in de N434 (de nieuwe weg tussen de A44 en A4).

Uitgelicht

Zoeken