Voortgang warmtedossier besproken door Algemene Commissie

Liesbeth Buzugbe

Op 17 juli sprak de Algemene Commissie over de voortgang in het warmtedossier. De vergadering was een vervolg van de commissiebespreking van 26 juni.

De bijeenkomst stond voor een belangrijk deel in het teken van de mogelijke scenario’s in het warmtedossier, die op een later moment aan de Staten worden voorgelegd. Namens het college inventariseerde de gedeputeerde  welke elementen de commissieleden in die scenario’s opgenomen willen zien.

Verder was er aandacht voor ongenoegen bij de fractie van FvD, ook naar aanleiding van een persbericht van deze partij een dag eerder. FvD toonde zich bijzonder ontevreden over de informatievoorziening en stelde dat zij bij Gedeputeerde Staten het gevoel van urgentie mist. De fractie overweegt in de Staten een motie in te dienen gericht op het instellen van een Statenenquête over de gang van zaken in dit dossier. Diverse fracties gaven aan het niet met FvD eens te zijn of het pleidooi voor een enquete op zijn minst prematuur te vinden. Zij brachten in dat er verschillende afspraken zijn gemaakt en onderzoeken lopen. Zij willen de resultaten daarvan afwachten en in oktober a.s. de balans opmaken.

De gedeputeerde deed de toezegging om nog openstaande vragen van FvD en GroenLinks te beantwoorden in de week van 22 juli a.s. Zij zegde in dat verband ook toe scenario’s en uitgangspunten af te stemmen met de gemeente Rotterdam.

De commissie krijgt op 11 september een volgende  update van het warmtedossier .

Uitgelicht

Zoeken