juni 2019

 • 17 juni 2019

  Informateur Jon Hermans -Vloedbeld Jon Hermans-Vloedbeld gaat aan de slag als informateur voor een nieuw te vormen college van Gedeputeerde Staten in Zuid-Holland. Sjoerd Vollebregt zal optreden als co-informateur.

 • 13 juni 2019

  Hans Wiegel Hans Wiegel legt functie van informateur neer. In onderstaande brief licht hij zijn besluit toe.

 • 06 juni 2019

  logo pzh Informateur Hans Wiegel bevestigt dat CU/SGP niet langer meespreekt over de mogelijke vorming van een college met FvD, VVD en CDA.
  Hij geeft aan dat hij zich met FvD, VVD en CDA gaat beraden over de vraag of andere (kleinere) partijen met de drie van nu in het college willen deelnemen.

 • 06 juni 2019

  logo pzh Op 12 juni vergadert de Algemene Commissie over onderwerpen waarvoor voor het zomerreces een besluit nodig is.
  De commissie start om 10.00 uur met de procedurevergadering. Vanaf 14.00 uur bespreekt de commissie de voorstellen voor de voorjaarsnota, Kadernota en Kaderbesluit Infrastructuur. Ook de ontwerpbegrotingen van de publieke verbonden partijen en de jaarstukken van Nazorg Gesloten Stortplaatsen komen dan aan de orde. Vanaf 19.00 uur staan onder meer de kantorenvisies op de agenda.
  U kunt de vergadering rechtstreeks en achteraf volgen via de webcast.

 • 06 juni 2019

  logo pzh Op verzoek van Gedeputeerde Baljeu vergaderde de Algemene Commissie op 5 juni over de voortgang van het warmtedossier. Tijdens de Statenvergadering van mei hadden Provinciale Staten haar aangegeven vooraf betrokken te willen worden bij majeure besluiten rondom dit dossier. Naar aanleiding daarvan informeerde de Gedeputeerde de commissieleden over een aantal zaken die spelen.

 • 13 juni 2019

  logo pzh Op 12 juni vergaderde de Algemene Commissie over onderwerpen waarvoor voor het zomerreces een besluit nodig is.
  Aan het begin van de vergadering waren er een vijftal insprekers over de Vlietzoom, aanpak Gouwe, inpassing van de N207 en over de Duinpolderweg en er werd aandacht gevraagd voor de het beloofde burgermeetnet van en voor inwoners rondom Rotterdam The Hague Airport.
  U kunt de vergadering terugzien via de webcast.

Zoeken