Algemene commissie vergaderde over warmtedossier

Fleur de Groot

De algemene commissie vergaderde over de voortgang van het warmtedossier en een subsidie aan COASTAR. U kunt het openbare deel van de commissievergadering terugzien via de webcast.

Voortgang warmtedossier

In vervolg op  de commissiebesprekingen van 15 mei en 5 juni 2019 werden Provinciale Staten  bijgepraat  over de voorgang op het warmtedossier. In het openbare gedeelte was een presentatie over wat er in het vorige collegeperiode gebeurd is en wat het doel van dossier is.

Afgesproken is om tijdens de PS vergadering van 3 juli te besluiten over statenvoorstellen die de geheimhouding verlengen en het vaststellen van de verlenging van de looptijd voor  twee incidentele subsidies (in de vorm van een lening) aan het Warmtebedrijf Holding B.V.

Subsidie aan COASTAR

COASTAR richt zich op grootschalige zoetwatervoorziening door slim gebruik van de ondergrond. Door zoet water ondergronds te bergen en brakwater te gebruiken kunnen kustgebieden worden voorzien van voldoende zoetwater voor gietwater, industrie en drinkwater. COASTAR is een samenwerkingsverband  tussen overheden, waaronder de provincie Zuid-Holland, drinkwaterbedrijven, kennisinstellingen en het bedrijfsleven.

De commissie besloot om het voorstel van Gedeputeerde Staten door te geleiden als hamerstuk naar de  PS vergadering van 3 juli.
 

Uitgelicht

Zoeken