Kwaliteit regionale en lokale journalistiek

Liesbeth Buzugbe

Op 26 juni presenteerde prof. dr. J.C. de Jong van Universiteit Leiden het onderzoek naar een kwaliteitsverbetering van de lokale en regionale journalistiek en de eventuele rol van de provincie daarbij. Statenleden, vertegenwoordigers van de media en onderzoekers wisselden daarna van gedachten over de verschillende opties

Oplossingen die uit het onderzoek naar voren kwamen zijn versterking van de redactiekracht van de lokale media, een mediacentrum dat journalistieke halffabrikaten maakt of een mediafonds waar journalisten projectvoorstellen kunnen indienen. De voorkeuren van de diverse media liepen uiteen van één van deze opties of een combinatie er van. 

Het onderwerp keert na de zomer in commissieverband terug.

Uitgelicht

Zoeken