Statenleden bijgepraat tijdens tussentijdse commissievergadering warmtedossier

Liesbeth Buzugbe

Op verzoek van Gedeputeerde Baljeu vergaderde de Algemene Commissie op 5 juni over de voortgang van het warmtedossier. Tijdens de Statenvergadering van mei hadden Provinciale Staten haar aangegeven vooraf betrokken te willen worden bij majeure besluiten rondom dit dossier. Naar aanleiding daarvan informeerde de Gedeputeerde de commissieleden over een aantal zaken die spelen.

Allereerst deelde ze mee dat de sollicitatieprocedure voor een voorzitter van de Raad van Commissarissen van Warmtebedrijf Rotterdam (WBR) is afgerond en dat de procedure voor een nieuwe CEO binnen enkele weken afgerond zal worden. Ze gaf aan dat de aandeelhoudersvergadering van het WBR plaatsvindt op 17 juni en dat het college formeel  zal besluiten dat het goed is dat de jaarrekening van het WBR later komt. Voor de meeste fracties was vooral de jaarrekening een punt van aandacht. Ze willen hier dan ook nauw bij betrokken blijven.

In januari 2019  heeft Provinciale Staten Gedeputeerde Staten gedelegeerd om als overbruggingsfinanciering  een lening van 4 miljoen Euro te kunnen toekennen aan het WBR. De Gedeputeerde meldde dat Gedeputeerde Staten onlangs hebben besloten tot betaling van een eerste tranche van deze 4 miljoen Euro. De commissie die hier begrip voor had, gaf wel aan bij volgende tranches aan de voorkant betrokken te willen worden.

Op 26 juni vindt de inhoudelijke bespreking van het warmtedossier plaats. Geïnteresseerden zijn welkom het openbare deel bij te wonen.

Uitgelicht

Zoeken