Subdisie aan COASTAR en voortgang warmtedossier in algemene commissie

Liesbeth Buzugbe

De algemene commissie vergadert op 26 juni over een subsidie aan COASTAR en over de voortgang van het warmtedossier. Voorzitter Carla van Viegen. opent de vergadering om 10.00 uur.
U kunt het openbare deel van de commissievergadering volgen via de webcast.

Subsidie COASTAR
COASTAR richt zich op grootschalige zoetwatervoorziening door slim gebruik van de ondergrond. Door zoet water ondergronds te bergen en brakwater te gebruiken kunnen kustgebieden worden voorzien van voldoende zoetwater voor gietwater, industrie en drinkwater. COASTAR is een samenwerkingsverband  tussen overheden, waaronder de provincie Zuid-Holland, drinkwaterbedrijven, kennisinstellingen en het bedrijfsleven.

De commissie bespreekt op 26 juni het voorstel van Gedeputeerde Staten om aan het kennisprogramma COASTAR een incidentele subsidie 2019-2020 te verlenen van maximaal € 170.000,00.  

 

Voortgang warmtedossier
In  vervolg op  de commissiebesprekingen van 15 mei en 5 juni 2019 informeren Gedeputeerde Staten Provinciale Staten op de voorgang op het warmtedossier. De beantwoording van de technische vragen vanuit Statenfracties zal hierbij aan bod komen.

 

Uitgelicht

Zoeken