Vervolgbijeenkomst kwaliteit van de regionale media

Liesbeth Buzugbe

Op 26 juni organiseren Provinciale Staten een vervolgbijeenkomst over de staat van de regionale Media en mogelijkheden tot kwaliteitsverbetering.

Gedeputeerde Staten hebben prof. dr. J.C de Jong hoogleraar Journalistiek en Nieuwe Media aan Universiteit Leiden opdracht gegeven een onderzoek te verrichten naar de regionale en lokale journalistiek in Zuid-Holland en de eventuele rol die de provincie zou kunnen innemen. Op 26 juni  licht De Jong zijn bevindingen en adviezen toe tijdens een bijeenkomst van leden van Provinciale Staten met vertegenwoordigers van de media. Na de presentatie zullen de aanwezigen met elkaar van gedachten wisselen over de scenario’s om tot een kwaliteitsverbetering te komen. De bijeenkomst is een vervolg op een eerder gesprek in oktober 2018.

Uitgelicht

Zoeken